"Militär ska kunna sättas in mot terrorister"

Utredare vill ge försvaret ökade befogenheter

NYHETER

Det bör bli möjligt att sätta in militära förband vid stora terroristattacker i Sverige.

Det anser regeringens 11-septemberutredare, justitierådet Johan Munch.

Enligt Johan Munch skulle inte polisen klara av att hantera en storskalig terroristattack i Sverige.

Men idag får militären inte sättas in - trots att det egentligen skulle vara nödvändigt.

Som exempel på situationer då militära insatser skulle behövas men idag inte tillåts nämner han ett terrorristanfall från luften.

Frågan är dock var gränsen ska dras. Vid en händelse liknande teaterockupationen i Moskva är läget lite mer oklart.

- Vi är inte riktigt klara med det än. Men vid en händelse som Göteborgskravallerna skulle det absolut inte vara aktuellt säger Johan Munch till aftonbladet.se.

Krävs en lagändring

För att militären ska kunna sättas in vid en större terroristattack krävs en lagändring.

En sådan lagändring skulle ligga i linje FN:s beslut att tillerkänna USA rätt till självförsvar efter terroristattackerna den 11 september förra året.

Sedan 1931, då militären sköt ihjäl fem demonstranter i Ådalen, har ansvarsuppdelningen varit tydlig mellan polisära och militära angelägenheter.

Militären får endast sättas in vid militära angrepp från främmande makt.

Men den hotbild som terrorismen innebär faller alltså inom en gråzon.

Den så kalladee 11-septemberutredningen ska vara klar i februari nästa år.

Fredrik Rundkvist