Glasögon - nu en klassfråga

"Det slår hårt mot dem som lever på marginalerna"

NYHETER

Nästan alla får någon gång behov av glasögon.

Men att se bra är inte någon självklarhet - glasögon är på väg att bli en klassfråga.

Barnfamiljer med låga inkomster drabbas särskilt hårt.

Foto: JOHANNA PETTERSSON
Pernilla Zethraeus (v).

Politikerna har länge talat om tänderna som en klassfråga. Men nu höjs allt fler röster för att också bra syn kan bli skillnaden mellan fattig och rik.

Tydligast har vänsterpartiet varit. Partiets inriktning är att också glasögon ska tas in under sjukvårdens högkostnadsskydd:

- Det bör ske successivt när det finns pengar. I första steget ska tandvården ingå och därefter bör också ögonen in i högkostnadsskyddet, säger Pernilla Zethraeus, partisekreterare.

"Orimligt dyrt"

- Det är orimligt dyrt att skaffa glasögon i dag och det slår särskilt hårt mot människor som lever på marginalerna.

En rad utredningar har visat att det främst är ensamstående mammor med barn, kvinnliga fattigpensionärer, ungdomar och invandrare som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men även långtidssjukskrivna och arbetslösa får vända på kronorna.

Det märks tydligt i Aftonbladets satsning "Återbäringen" där en miljon kronor delas ut för att uppfylla läsarnas önskningar.

Hittills har 2 700 personer sökt för nya glasögon och linser - ofta till barnen.

Många, främst kvinnor, skriver att de har låga inkomster och därför inte har råd med nya glasögon till barnen - trots att de så väl behöver dem. Barnen ser så dåligt att de blir trötta, får ont i huvudet och deras skolarbete påverkas negativt.

Tidigare fanns ett rikstäckande glasögonbidrag till barn och ungdomar. Det slopades under sparvågen i början av 90-talet och har inte återkommit.

Nu är det i stället upp till varje landsting att bestämma.

Brytningsfel kan hindra synens utveckling

Så märker du om ditt barn ser dåligt:

Anette Holmqvist