Här finns det farliga bullret

Bullrigast i Huddinge: Häradsvägen, Södertäljevägen (E 4), Stambanevägen, Glömstavägen, Nynäsvägen, Huddingevägen, Ågestavägen.
NYHETER

Som första kommun i landet har Huddinge kartlagt bullernivån.

- Det är viktigt för oss att veta var det bullrar mest. Då kan vi vidta åtgärder för att minska det hälsofarliga bullret, säger Lena Fyrvald på miljöförvaltningen i Huddinge.

Foto: ROLF PETTERSON

Med hjälp av modern datateknik har Huddinge mätt och beräknat ljudet från vägar, tåg, flygplan och större industrier.

Unik karta

Resultatet har sammanställts på en unik karta där ljudnivåerna symboliseras av färger på en skala från grönt via gult till riktigt rött.

I de rödmarkerade områdena ligger ljudnivån mer eller mindre konstant över 65 decibel.

Enligt internationella gränsvärden ska ljudnivåerna i tätorter inte överstiga 55 decibel.

I Huddinge finns 6 700 personer i 1 200 fastigheter som dagligen utsätts för vägbuller över 55 decibel i medeldygnsvärde.

Hälsoproblem

Dessa bullernivåer gäller boende utmed de mest trafikerade vägarna: Häradsvägen, Södertäljevägen (E4), Stambanevägen, Glömstavägen, Nynäsvägen, Huddingevägen och Ågestavägen.

Buller är ett kraftigt växande hälsoproblem.

För mycket oljud i närområdet kan ge upphov till både stress, sömn-, koncentrations- och inlärningssvårigheter. Men även bidra till att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

- Det är viktigt för oss att veta var det bullrar mest, säger Lena Fyrvald på miljöförvaltningen i Huddinge. Särskilt betydelsefullt är det vid nyplanering av bostäder.

Var fjärde på Södermalm lever i hälsofarligt ljud

Sven-Anders Eriksson