Hon bor mitt i ljudterrorn

NYHETER

Varje dag utsätts Anne-Marie Dahlberg för hälsofarlig ljudterror.

Hennes hus ligger bara 75 meter från E 4 - Stockholms värsta trafikled med över 100 000 bullrande fordon per dygn.

- Jag är 80 år gammal så det gör inte så mycket, säger hon.

Foto: MAGNUS WENNMAN
BOR I OLJUD Anne-Marie Dahlbergs hem ligger vid Stockholms värsta trafikled.

När Aftonbladet hälsar på lider Anne-Marie Dahlberg mest av molande tandvärk, men visst är bullret från bilarna på Södertäljevägen ett bekymmer.

Värst är det på sommaren och på morgnar och kvällar.

Över 65 decibel

- Då kan vi absolut inte ha några fönster öppna. Att sitta på balkongen är inte att tänka på, säger hon.

Anne-Marie Dahlberg bor inom ett hårt bullerutsatt område, med ljudnivåer konstant över 65 decibel.

Vägverket har lagt upp en hög jordvall som bullerskydd, men den hjälper inte mycket.

Ljudet från de många bilarna tränger rätt in i Anne-Maries hus i alla fall.

"Ett himla liv"

- Det är ett himla liv mest hela tiden, säger hon och stryker den trevligt spinnande katten Morris över ryggen.

Allt ljud är inte oljud.

Sven-Anders Eriksson