Nu blir vi EU:s lydstat - eller?

Så ändras grundlagen

NYHETER

Kritikerna menar att Sverige nu totalt underkastar sig EU.

Andra hävdar att riksdagens inflytande ökar.

Hur är det egentligen? Döm själv.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
MER MAKT - ELLER MINDRE Kritiker och entusiaster är oeniga om grundlagsändringen ska ge riksdagen mer makt - eller tvinga Sverige att underkasta sig EU.

Klockan nio i morgon samlas riksdagen för att för andra och sista gången diskutera och fatta beslut om vissa grundlagsförändringar.

Modernisera

Regeringen anser att både regeringsformen och riksdagsordningen måste moderniseras eftersom det europeiska samarbetet ändrat namn och utvidgats sedan paragraferna ändrades förra gången 1994.

Särskilt omdiskuterade är två förändringar av regeringsformen. Riksdagen fattade det första beslutet i mitten av juni. Men eftersom det handlar om en grundlagsförändring krävs ytterligare ett. Två olika riksdagar, på ömse sidor om ett val, måste ge sitt godkännande.

Diskussionen i våras var inte särskilt livlig. Däremot låg frågan och guppade strax under ytan i valrörelsen. Särskilt då språkröret Peter Eriksson (mp) fick tillgång till mikrofonerna.

Som så ofta när det gäller det europeiska samarbetet finns två distinkta uppfattningar, helt fria från nyanser. Det är antingen svart eller vitt.

Kritikerna anser att vägen nu ligger öppen för riksdagen att lämna över all beslutanderätt till EU så länge det inte gäller "principerna för statsskicket", exempelvis riksdagens ställning eller monarkins vara eller inte vara.

Hejaklacken däremot anser att de nya reglerna innebär en begränsning av vilka beslut riksdagen kan be EU att ta hand om. Dagens regler ger obegränsade befogenheter.

Positionerna är ungefär desamma när det gäller förslaget att riksdagen ska kunna godkänna EU-förslag innan de är riktigt klara. Kritikerna menar att det ger regeringen mer makt. Andra lägret anser att det tvärtom ger riksdagen större inflytande.

Skär genom partierna

Motståndet mot förslagen skär rakt igenom partierna. Men i huvudsak ser det ut så här. Moderaterna vill inte att riksdagen ska ta ställning till halvfärdiga förslag. Miljöpartiet är motståndare till allt men får inte hjälp av riksdagens andra EU-kritiska parti, vänsterpartiet.

Vad tycker du? Läs och döm själv.

Så ändras grundlagen

Lena Mellin