Saab ska leverera spökplanen till EU:s militära styrka

NYHETER

BRYSSEL

Spökflygplan och spioneri - det blir Sveriges bidrag till EU:s militära styrka. Under 2003 ska styrkan vara utryckningsklar. Saab ska leverera de förarlösa planen.

Foto: SAAB
Saabs "Baby sharc".

EU:s planerare räknar som bäst på hur styrkan ska göras effektiv så fort som möjligt.

Sverige leder den grupp som ska tillgodose behovet av obemannade flygplan. Liknande användes av USA i Afghanistan.

Sverige tror att Saab i Linköping kan leverera spökplanen om några år.

EU:s militära shoppinglista är lång.

Det saknas avancerad utrustning, transportkapacitet både till sjöss och i luften.

EU saknar dessutom underrättelsekapacitet på hög nivå. Där vill Sverige, som leder arbetsguppen, också bidra.

Under 2003 ska en styrka på 60 000 man kunna rycka ut inom 60 dagar till en oroshärd utanför EU. Sverige kommer att bidra med 1 900 soldater till krisstyrkan.

Emily von Sydow