Trafikolyckor vanligaste dödsorsaken bland barn

Stora regionala skillnader i skador på barn över ett

NYHETER

De regionala skillnaderna är stora när det gäller olyckor där barn skadas.

Det visar en ny rapport från Barnsäkerhets-delegationen.

Skador, inte sjukdomar, är den vanligaste dödsorsaken bland barn över ett år. Ändå har barnsäkerheten i Sverige förbättrats avsevärt, mycket tack vare de senaste 50 årens ekonomiska och sociala utveckling. 1954 avled 450 barn till följd av skador, år 2000 var siffran 49 barn.

Barnsäkerhets-delegationen har kartlagt alla barn som vårdats på sjukhus för skador eller som avlidit på grund av skador under de senaste åren.

Flest dödas i trafiken

Trafiken dödar fortfarande flest barn, i nästan hälften av fallen handlar det om trafikolyckor. Därefter kommer självmord. Fallskador är vanligast bland de barn som vårdas på sjukhus.

Nio procent av de flickor som ligger på sjukhus har skadat sig själva, elva procent har skadats i trafiken.

- Vi måste ta reda på varför flickorna skadar sig för att kunna bryta den trenden, säger professor Leif Svanström, Karolinska Institutet, en av författarna till rapporten.

Regionala skillnader mellan pojkar och flickor

Det finns i dag ett antal kommuner och landsting som är duktiga på att förebygga skador bland barn, konstaterar Barnsäkerhetsdelegationen i sin rapport.

Men utvecklingstakten har varit långsam och än återstår en hel del arbete, konstaterar delegationen.

När det gäller flickor är skadefrekvensen högst i Varberg och Valdemarsvik med 13,9 skador per 1000 barn. Lägst skadefrekvens för flickor finns i Pajala, Skinnskatteberg och Hallstahammar.

För pojkar gäller att flest skadas i Motala, Vännäs och Sorsele. Lägst är den i Storfors, Fagersta och Karlskrona.

I begreppet skador innefattas kroppsskada som orsakats genom olycksfall, våldshandlingar eller självförvållade handlingar.

Barnsäkerhetsdelegation är tillsatt av regeringen och arbetar med frågor som främst rör barns och ungdomars miljöer med fokus på säkerhet.

Här skadas flest barn:

De 10 kommuner som år 2000 hade högst antal skador. Siffran anges i antal per 1000 barn och ungdomar upp till 20 års ålder. En tabell för flickor och en för pojkar.

Susanna Vidlund, TT

ARTIKELN HANDLAR OM