Svenskar litar inte på EU-kommissionen

Universitet och Ikea toppar förtroende- barometer

NYHETER

GÖTEBORG

Universiteten i toppen och EU-kommissionen i botten.

Så ser svenska folkets förtroende för olika institutioner ut, enligt den senaste förtroendebarometern från Medieakademin.

- Bottenplatsen för EU-kommissionen beror på att vi har en starkt negativ inställning till EU i Sverige, sade professor Sören Holmberg, när mätningen presenterades på Medieakademins seminarium i Göteborg på tisdagen.

Akademin är ett samverkansorgan mellan bland andra Göteborgs-Posten och Göteborgs universitet.

Förtroendet för storföretagen har sjunkit i takt med börskursen. Ikea är ett lysande undantag och placerade sig på andra plats efter universitet och högskolor i den sammanlagda mätningen bland 750 slumpmässigt utvalda personer.

- Ikea har ett starkt varumärke och det råder på något sätt konsensus om att det är ett bra företag, en liten svensk industri med en framgångshistoria bakom varumärket, säger professor Lennart Weibull.

Sören Holmbergs slutsats är att storföretagen har påtagliga bekymmer.

- Ericsson har det kraftigaste raset hittills i våra mätningar.

Volvo och Saab får kritik för att inte fånga upp kvinnliga synpunkter på bilar.

Ras för radio och tv

- Förtroendet för radio och tv har fortsatt nedåt fyra år i rad, säger Lennart Weibull.

Sedan 1998 har andelen tillfrågade med mycket stort eller ganska stort förtroende för radio och tv sjunkit från 60 till 44 procent.

- Kritiken riktas närmast mot de kommersiella kanalerna, kanske framför allt satellitkanalerna TV 3 och Kanal 5 och i någon mån mot TV 4, säger Lennart Weibull.

När det gäller dagspressen hade 32 procent mycket eller ganska stort förtroende 1997, 41 procent 2000 och 33 procent 2002.

Förtroendet för politiker har stabiliserats på en något högre nivå än tidigare, vilket kan ha samband med att 2002 var ett valår.

Makt och moral

Myten om unga människors ointresse för politik avlivas.

- Nej, det stämmer inte. Men vad unga saknar är en stark identifikation med enskilda partier, säger Weibull.

Frågor om makt/inflytande och moraliskt handlande är nya för i år.

De institutioner som anses ha störst inflytande är regeringen, radio/tv och riksdagen, medan de politiska partierna och de fackliga organisationerna anses spela en mindre roll.

Även när det gäller moraliskt agerande hamnar universitet och högskolor högst, men också Riksdag och regering får höga siffror.

Bottenbetyg för moral tilldelas EU-kommissionen och storföretagen.

fakta/ förtroendebarometern

Benny Öinert/TT