Fritis - ja om du bor i förorten

NYHETER

De bor i samma stad men delar inte samma verklighet. Ungdomarna i Farsta kan välja och vraka mellan fritidsgårdarna. I söderstadsdelen Katarina- Sofia har de inte en enda.

Foto: PRESSENS BILD
I förorterna har många stadsdelsnämnder valt att behålla fritidsgårdarna för ungdomarna. I stadsdelen Katarina Sofia finns inte en enda.

De senaste 20 åren har 65 procent av resurserna till ungdomars fritid sparats bort. Det har lett till stora skillnader mellan olika stadsdelar.

Aftonbladet har granskat de två stadsdelar som satsar minst respektive mest på ungdomarna.

- Ungdomar i vår stadsdel far illa av alla nedskärningar. Vi har alarmerande siffror vad gäller missbruk bland unga, säger Ann Mari Engel (v), nytillträdd ordförande för stadsdelsnämnd Katarina-Sofia.

"Ska bli ändring"

Det saknas resurser är argumentet, men Stockholms stad delar ut 400 miljoner kronor årligen till ungdomsverksamheten i proportion till antalet ungdomar i stadsdelarna.

- Den förra politiska majoriteten har fört en väldigt skamlig ungdomspolitik i Katarina-Sofia. Det ska bli ändring på det nu, säger Ann Mari Engel, och lovar pengar till minst en ny fritidsgård i nästa års budget.

I Farsta är satsningen på ungdomarna en väl genomtänkt länk i samarbetet mellan socialtjänst, polis, skola och fritidsgårdarna.

I spartider har man valt att inte skära ner på fritidsverksamheten, och i dag har alla fritidsgårdarna minst tio år på nacken.

- Vi vet ju att det kostar så mycket mer när det blir problem så vi arbetar förebyggande, säger Ann Christine Bonn Sköld, biträdande chef för fritidsverksamheten.

Katarina-Sofia

Farsta

40 nya miljoner

Anna Bengtsson

ARTIKELN HANDLAR OM