”Olyckan kunde ha inträffat här”

200 tankerfartyg trafikerar Östersjön

NYHETER

Cirka 200 tankerfartyg trafikerar Östersjön, i närheten av svenska vatten. Av dessa har ungefär hälften enkelskrov.

- Det är inte samma vågförhållanden här som ute på större vatten men visst kunde olyckan teoretiskt sett ha inträffat på Östersjön, säger Thomas Fagö som är chef för Kustbevakningens Räddningstjänst.

Cirka 80 av de 200 oljetankers som varje år trafikerar Östersjön har enkelskrov.

- Men det är inte enkelskrovet i sig som är problemet. Det är en kombination med att många av dessa tankers är gamla och dåligt underhållna. Då får man den här typen av olyckor, säger Thomas Fagö som är chef för Kustbevakningens Räddningstjänst.

Enligt Thomas Fagö är var åttonde av de oljetankers med enkelskrov på Östersjön undermåliga och en direkt fara för miljön.

- Minst tio av dem är mycket dåligt skötta, säger han.

Många seriösa redare säljer sina oljetankers vidare när de blivit 15 till 20 år gamla och börjar bli i större behov av reparationer.

- De säljs vidare, ofta med konstiga ägarförhållanden. Man köper billigt och kör så länge som möjligt, säger Thomas Fagö.

När fartyget är ute till havs, skapar vågorna vridmoment på skrovet. Om fartyget är dåligt underhållet, kan plåtarna bli utmattade och spricka. Då är katastrofen överhängande.

Olyckan hade kunnat ske här

Risken för att en olycka av den typen som inträffade utanför Spaniens atlantkust, skulle inträffa i Östersjön är enligt honom relativt liten. Men han utesluter inte möjligheten att det skulle ha kunnat hända även här:

- Det kunde exempelvis ha inträffat på vägen hit, utan att besättningen ombord hade märkt det.

Om oljeutsläppet hade inträffat i Östersjön hade katastrofen varit ett faktum.

- Om 70 000 ton olja skulle läcka ut här finns det ingen som kan ta hand om det. Den beredskapen finns inte, säger Thomas Fagö.

Ett stort oljeläckage skulle påverka bland annat fiskarnas reproduktion, vilket i sin tur skulle påverka fiskerinäringen i Östersjön.

- Det skulle innebära stora ekonomiska värden. Det kostar mycket pengar att ta bort. Sedan skulle det också förstöra turistvärden som Gotland exempelvis.

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM