Svarta hål på väg att kollidera

Ny upptäckt av amerikanska Nasa

1 av 2 | Foto: AP
NYHETER

STOCKHOLM

Astronomer har för första gången observerat två enorma svarta hål alldeles intill varandra i världsrymden.

Upptäckten, som gjorts från den amerikanska rymdstyrelsen Nasas rymdbaserade observatorium Chandra, avslöjar också att de båda hålen är på kollisionskurs med varandra.

Någon gång i framtiden kommer de att stöta ihop och smälta samman till ett enda supermassivt svart hål.

De krafter som då frigörs går knappast att föreställa sig. Forskarna kan bara konstatera att kollisionen kommer att åtföljas av enorma stötar av gravitationsvågar och intensiv strålning.

Svarta hål är - något förenklat - de sammanpressade resterna efter stjärnor som dött i supernovaexplosioner. De är så kompakta att de inte ger ifrån sig det minsta ljus. Följaktligen kan de inte observeras direkt, bara spåras med hjälp av den strålning de ger ifrån sig.

De båda nyupptäckta hålen återfinns i centrum av galaxen NGC 6240 som befinner sig på 400 miljoner ljusårs avstånd. Redan tidigare hade forskarna noterat stark strålning i samma region, men inte förrän alldeles nyligen kunde man konstatera att det verkligen rörde sig om svarta hål.

På grund av att galaxer alltid innehåller stora mängder stoft och gasmoln är det svårt att observera deras inre med konventionella teleskop. Men med Chandra, som mäter röntgenstrålning från den galaktiska kärnan, gick det att utröna hemligheterna som doldes i NGC 6240.

De två svarta hålen cirklar runt varandra samtidigt som de drar till sig och suger upp materia från den närmaste omgivningen. Avståndet mellan dem är i det här sammanhanget mycket kort, bara 3 000 ljusår, och det minskar konstant.

Om några människor kommer att få uppleva deras sammanstötning är dock högst osäkert. Kollisionen äger nämligen inte rum förrän om flera hundra miljoner år. Vid den tidpunkten är vår art sannolikt utdöd.

Roland Johansson/TT