Stort missnöje med elleverantörerna

Kunderna känner sig missnöjda och utelämnade

NYHETER

Elrådgivningsbyrån startade i maj i år. De får ungefär 800 samtal i månaden från elkunder som behöver hjälp.

Av dem är hälften missnöjda med sitt elbolag.

Missnöjet rör främst svårförståeliga fakturor. En annan källa till missnöje är missade elavläsningar som lett till att fakturorna blivit felaktiga och att beloppet som ska betalas då ackumulerats under en längre tid. Sedan kommer en chockfaktura med posten.

- Det kan bli bortåt en 20 000 kronor. Det kan knäcka vem som helst, säger berättar Göran Sandberg som är rådgivare på Elrådgivningsbyrån.

Enligt honom händer det att missnöjda konsumenter som ringer till Elrådgivningsbyrån är upprörda och ledsna.

- De känner sig illa till mods och känner sig helt utelämnade.

Enligt honom grundar sig mycket av problemen kring fakturorna den preliminära betalningen. Det är då som missförstånden uppstår.

- Förr fick man betala för det man förbrukat. Många betalar idag i blindo och ser möjligtvis till att räkningen stämmer mot det belopp man brukar betala.

Byte av leverantör

Bo Hesselgren är chef för Elrådgivningsbyrån. Hans råd till de som är missnöjda med sitt elbolag är att helt enkelt byta.

- Om man har ett tillsvidare abonnemang brukar det kunna gå snabbt, redan efter en månad. Men många binder ju upp sig för att få ett bundet elpris. Då vet man vad det kostar, säger han.

Han tycker att kunderna i många fall är berättigade i sin kritik av elbolagen:

- I många fall är fakturorna väldigt svåra att förstå. Sedan är många missnöjda med den preliminära betalningen. Nu har Energimyndigheten föreslagit att kunder ska debiteras efter faktisk elförbrukning. Det kan ta ett par år innan det bli verklighet men då kommer missnöjet nog att minska.

Är du nöjd med ditt elbolag?

Susanna Vidlund