USA vill ha hjälp av Sverige mot Irak

USA begär militärt stöd av ett 50-tal länder vid ett eventuellt krig

NYHETER

PRAG

Sverige är ett av de länder som har tillfrågats av USA om hur man kan bidra vid ett eventuellt krig mot Irak.

USA:s ambassadör i Sverige, Charles Heimbold, uppsökte i fredags statssekreterare Lars Danielsson, statsministerns utrikespolitiske rådgivare, och framförde förfrågan.

- Jag kan bekräfta att det finns en förfrågan, säger Danielsson till TT.

Danielsson berättar att han inte gav något konkret svar till Heimbold.

TT: Blev du överraskad?

- Nja, jag tyckte möjligen att frågan var lite tidigt väckt, säger Danielsson.

Han underströk för Heimbold att det krävs flera formella steg innan Sverige kan göra något. Det krävs en dragning i utrikesnämnden och ett riksdagsbeslut.

Allmänt hållen

Framför allt, sade Danielsson, krävs en ny resolution i FN:s säkerhetsråd efter det att chefen för FN:s vapeninspektioner, Hans Blix, avlagt en rapport till säkerhetsrådet.

För ett par veckor sedan frågade TT statsminister Göran Persson under ett Finlandsbesök om Sverige skulle kunna tänka sig att stödja en amerikansk attack mot Irak.

Persson svarade sanningsenligt att någon förfrågan då inte förelåg, men han verkade tveksam till en insats. Snarare trodde han på humanitära insatser efter ett eventuellt krig.

USA:s förfrågan var uppenbart allmänt hållen och Sverige är ett av ett 50-tal länder som USA sonderat inför ett eventuellt anfall mot Irak.

De amerikanska ambassaderna har anmodats inhämta upplysningar från intressanta länder, enligt tidningen Washington Post.

Förutsättningen skulle vara att Irak inte uppfyller säkerhetsrådets resolution.

En högt uppsatt källa säger till tidningen:

- Det bästa sättet att väcka Iraks uppmärksamhet är att få honom förstå att vi menar allvar. Om Saddam Hussein inte avrustar kommer vi och andra medlemmar i säkerhetsrådet att försöka få en ny resolution.

Symbolik

Vid Natotoppmötet i Prag kommer en av huvudpunkterna att bli en av USA initierad diskussion om hur man ska hantera Irak om vapeninspektörerna misslyckas med sitt uppdrag.

Det står inte klart vad USA skulle önska sig av Sverige. Men viktigare än de konkreta militära åtgärderna är symboliken att USA stöds av en så stor koalition som möjligt vid ett krig mot Irak. President George W Bush har insett att det är i hans intresse att agera med brett internationellt stöd mot Irak, inte på egen hand.

I förra Irakkriget, 1991, ställde Sverige upp med ett fältsjukhus. Man ville delta i den aktionen utan att själv behöva använda våldsmedel.

Thomas Höjeberg/TT