Nato utökas med sju stater

Historiskt beslut vid toppmötet i Prag i dag

NYHETER

PRAG

Nato utvidgas med sju stater. Nato skaffar en snabbinsatsstyrka. Nato godkänner förstärkt samarbete med länder som Sverige som står utanför organisationen.

Natoländerna kräver hotfullt att Irak uppfyller FN:s resolution.

Det var de väntade beslut som fattades av Natos toppmöte i Prag på torsdagen.

Ett oväntat beslut var att på turkiskt förslag hålla en gemensam militärövning mellan EU och Nato nästa år. EU:s ''utrikesminister'' Javier Solana välsignade förslaget på stående fot.

De flesta Natoländerna är nuvarande eller blivande EU-medlemmar, så för dem är det okomplicerat.

Sverige är inte med i Nato och har inte tillfrågats på förhand om deltagande i övningen.

Utvidgningen med sju länder, den största Nato genomfört, var en verkligt historisk händelse.

Baltikums framgång

För första gången kommer länder som tidigare ingick i Sovjetunionen med i Nato. Det är de tre baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen.

De andra nya medlemmarna är Rumänien, Bulgarien, Slovenien och Slovakien. De upptas som medlemmar under 2004.

I ett slutdokument utpekades Albanien, Makedonien och Kroatien som tänkbara nya medlemmar vid nästa utvidgningsomgång.

Flera av ledarna vid toppmötet konstaterade, att äntligen har en slutpunkt satts för andra världskriget, Jaltaöverenskommelsen och intressesfärerna.

Snabbinsatsstyrka

Beslut fattades om att upprätta en snabbinsatsstyrka på cirka 21000 man kallad Nato Response Force (NRF). Den ska kunna vara på plats i ett krisområde på en vecka. NRF-styrkan ska vara klar 2006 men kunna användas redan 2004.

Irak ägnades ett separat uttalande. De Natoallierade hotade med effektiva aktioner för att hjälpa och stödja FN så att Irak åtlyder FN-resolutionerna.

Uttalandet hamrades fram under det senaste dygnet.

- Nato klarade på 24 timmar vad det tog FN en och en halv månad att slutföra, sade Natos generalsekreterare George Robertson, som beskrev uttalandet som skarpt.

Sverige bönhört

Fortfarande alliansfria Sverige och Finland har begärt större inflytande i Natofrågor som berör dem. De blev bönhörda.

''Vi har beslutat stärka vårt samarbete med partnerskapsländerna'' (som Sverige), står det i slutdokumentet.

De ska i största möjliga mån medverka i planering och översyn av verksamheter där de deltar och till vilka de bidrar, heter det. Man syftar här på exempelvis svenskt deltagande i fredsbevarande Natooperationer, som i Kosovo.

Nato beslöt också genomföra en ominriktning av sina styrkor, mot bakgrund av att det är nya typer av hot snarare än invasionshot som måste bemötas.

Ominriktning

George Robertson predikade en modernisering av Natos försvar, liknande den som det svenska försvaret har gått igenom.

- Vi har för många stridsvagnar, för många flygplan och för mycket soldater, sade han.

Natoländernas försvar måste anpassas till sina nya uppgifter.

Robertson var nöjd med de beslut som

Thomas Höjeberg/TT