Lena Mellin: Det är för lätt att budrösta

NYHETER

En man, en röst. Det är demokratins grundregel. Fusket med budröstning upphäver den.

Den som är tillräckligt förslagen kan själv bestämma hur många röster han eller hon ska avge.

Demokratin kom till Sverige för 81 år sedan. Då blev det allmän och lika rösträtt. Alla myndiga, man som kvinna, fick en röst.

Förtroendesystem

För att även sjuka, rörelsehindrade eller väldigt gamla människor ska kunna rösta finns möjlighet att använda sig av bud. Systemet bygger på förtroende, att både väljare, bud och vittne håller sig till reglerna.

Att systemet går att missbruka är uppenbart. Det är inte ens särskilt svårt. En förfalskad namnteckning och tillgång till väljarens röstkort är det enda som behövs för att man ska kunna poströsta åt någon annan. Det är så det gått till i åtminstone några fall i nordvästra Stockholm.

Den som saknar skrupler kan alltså själv bestämma hur många röster han eller hon vill avlägga. Det är bara att ringa vänner och bekanta och fråga om man får låna röstkortet, kludda dit en oläslig namnteckning och fixa ett bud eller ett vittne.

Bristande kontroll

Kontrollen av budröstningen förefaller vara otillräcklig på gränsen till obefintlig. På ett av budkuverten är inte bara väljarens namn helt oläsligt. Hans, eller hennes, personnummer är dessutom icke existerande. Det finns ingen människa med det personnumret.

Oklart syfte

I andra fall är det uppenbart att väljarens och budets namnteckning är skrivna av en och samma person. Ändå har personalen på posten inte reagerat.

Vad valfusket beror på är oklart. Den handfull personer som dyker upp som bud och vittnen på budkuverten i Stockholms sjätte valkrets kan vara besjälade av tanken att så många som möjligt ska rösta. Men det kan lika gärna vara så att de vill gynna ett visst parti. Det är till och med troligt.

Kan göras om

Det nu omdiskuterade valet är överklagat, inom ett par veckor kommer valprövningsnämnden att avgöra om det ska göras om.

Svaret kommer sannolikt att bli nej. Länsstyrelsen anser inte att det anmälda fusket påverkat valutgången. Det måste det göra för att valet ska göras om.

Däremot är det uppenbart att antingen reglerna för, eller kontrollen av, ombudsröstning måste skärpas.

Det är fullständigt absurt att en kvinna på semester i Grekland ska kunna budrösta. Hon har faktiskt inte den blekaste aning om var hennes röst hamnar.

Att rösta genom bud

Lena Mellin

ARTIKELN HANDLAR OM