Nadina får inte stanna i Sverige

Den ögonsjuka flickan nekas uppehållstillstånd

NYHETER

Migrationsverket har avslagit ansökan från den ögonsjuka flickan Nadina Imamovic och hennes familj om uppehållstillstånd i Sverige.

Foto: kai rehn
5-åriga Nadina lider av en svår ögonsjukdom. Hon kom till Sverige från Bosnien får att få hjälp. I dag avslog Migrationsverket familjens ansökan om uppehållstillstånd.

De skäl som familjen åberopat i sin nya ansökan är i huvudsak desamma som vid tidigare ansökan och inte tillräckligt starka enligt utlänningslagen och gällande praxis, skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Beslutet kan överklagas till Utlänningsnämnden.

Engagerat politiker

Sexåriga Nadina Imamovic kom med sin familj till Sverige från Bosnien i början av 2001. De har tidigare fått nej från Migrationsverket och Utlänningsnämnden flera gånger.

Under hotet om avvisning flydde familjen till Tyskland i somras, men återvände till Sverige och lämnade in en ny ansökan till Migrationsverket.

Nadinas fall har engagerat flera politiker. Migrationsminister JanO Karlsson har svarat på frågor i riksdagen om Sverige följer barnkonventionens regler om att sätta barn i främsta rummet med tanke på hur Nadina har behandlats.

Under valrörelsen träffade flickan flera partiledare och även statsminister Göran Persson.

Ovanlig ögonsjukdom

Nadina lider av en ovanlig medfödd sjukdom som gör att hon inte tål ljus. Utan vård och rehabilitering riskerar hon att bli blind. I Sverige kan hon få all hjälp som krävs.

Det råder delade meningar om hon kan få den vård hon behöver i Bosnien. Två utredningar har gjorts vid ett centrum för blinda och synskadade barn i Sarajevo.

Den första gjordes av svenska ambassaden i Sarajevo och där framgick att Nadina inte kunde få individanpassad vård i hemlandet. Senare har Migrationsverket gjort en ny utredning och kommit fram till att centret har tillräckliga möjligheter att ge vård. Den utredningen har i sin tur kritiserats av bland annat familjens advokat Tryggve Emstedt för att vara för allmänt hållen och inte gälla Nadina personligen.

Fakta om beslutet:

Nadina och hennes familj kan inte anses vara flyktingar och av den anledning få uppehållstillstånd. De är heller inte skyddsbehövande i övrigt, anser Migrationsverket.

Utlänningar kan få uppehållstillstånd även av humanitära skäl, men Migrationsverket går inte heller med på det alternativet för Nadina och hennes familj.

Migrationsverket skriver om ett vägledande beslut av regeringen för några år sedan. Det innebar att tillstånd kan beviljas endast i undantagsfall, när det är fråga om en livshotande sjukdom för vilken vård inte kan beredas i hemlandet eller när det föreligger handikapp av synnerligen allvarlig art.

Enligt Migrationsverket är den ögonsjukdom som Nadina lider av inte av den arten att den i sig kan leda till uppehållstillstånd i Sverige.

Läs tidigare artiklar:

TT