"En kram ger en väldigt mycket större effekt än ett slag"

Göran Harnesk, Bris, chattade med nätläsarna

NYHETER

Göran Harnesk, generalsekreterare på Bris, svarade på nätläsarnas frågor om barnmisshandel.

Göran Harnesk säger: Hej och välkomna. Hoppas att många människor har möjlighet att framföra sina åsikter. Jag ska försöka svara på så många frågor som möjligt.

Tina säger: Vilken är den vanligaste formen av misshandel?

Göran Harnesk säger: Den som vi hör om på Bris är allt ifrån skakningar eller att man ger en örfil till grov misshandel med tillhyggen. Vi att det finns väldigt grov misshandel.

Ninni säger: Varför slår vuxna människor sina barn?

Göran Harnesk säger: Det kan vara allt från frustrationer i vardagen till djupa tragiska situationer i den vuxnes egen barndom.

Olle säger: Hej Göran, vad skulle samhällsnyttan vara med att straffa barnamördare hårt? Det är förhoppningsvis inte hårda straff som avhåller oss andra från att döda våra barn.

Göran Harnesk säger: Nej, det är helt riktigt. Samhället måste försöka förebygga sådana här situationer så mycket som möjligt. Men det är viktigt när det händer att människor i allmänhet känner tillit till det rättssamhälle som vi lever i.

Det betyder inte att hårdare straff alltid är en lösning utan att det ska vara rättvisa straff i förhållande till lagstiftningen.

AEGD säger: Var tycker du gränsen går för barn misshandel

Göran Harnesk säger: Det finns en juridisk gräns som jag tycker man ska hålla sig till.

Fysiskt våld som innebär att ett barn blir kränkt innebär för mig misshandel, oavsett nivån på våldet. Det kan till exempel vara att man tar barnet i örat.

Lilla jag säger: Är det misshandel att skrika åt sina barn. Har sett på diskutera sidan att vissa verkar anse det?

Göran Harnesk säger: Det finns både psykisk och fysisk misshandel och att skrika åt barn kan mycket väl kategoriseras under psykisk misshandel. Det beror naturligtvis på hur det sker.

Christine säger: De låga straffen barnmisshandlare får - har det någon koppling till att aga mot barn var lagligt för inte allt för länge sedan?

Göran Harnesk säger: Låt oss hoppas att det inte är det. Det vore ett misslyckande. Men låga straff för barnmisshandel är ett stort problem.

C säger: Har barnmisshandeln blivit grövre idag än vad den har varit tidigare?

Göran Harnesk säger: Det går inte riktigt att svara på, eftersom vi har och har alltid haft ett stort mörkertal. Men eftersom vi har en samhällsdebatt så kommer väldigt mycket saker fram.

Kefa säger: Hej! Hur många fall anmäls av barnmisshandel per år ?

Göran Harnesk säger: Jag kan inte de exakta siffrorna. Men det är ett av de största problemen som Bris pratar med barn och ungdomar om.

Roger säger: Hej Göran. Jag undrar så vad ni på Bris kan göra mot rättsväsendet för att strama upp straffpåföljden mot barnmisshandel?

Göran Harnesk säger: Vi anser att det är vår roll att föra fram vad barn och ungdomar tycker och det ska vi föra fram till beslutsfattare på alla nivåer. Vi är också en viktig remissinstans när lagar och förordningar ändras.

Palle säger: Vad gör Bris för att hjälpa förskolepersonal våga anmäla misshandelsmisstankar.

Göran Harnesk säger: För det första ska vi konstatera att personalen har skyldighet att anmäla när ett barn far illa. Detta bör man jobba hårt med ute i kommuner på daghem och skolor så att personalen känner sig trygga när de genomför en sådan anmälan.

Vi erbjuder utbildning efter bästa förmåga. Men Bris är en liten organisation som inte hinner med mycket mer än att svara på samtal från barn och ungdomar.

AA säger: finns det någon speciell grupp i samhället som slår sina barn mest?

Göran Harnesk säger: Nej, det sker på alla nivåer i alla samhällsklasser.

aa säger: Idag pratar många om för mycket våld på tv och filmer. Men kan det inte vara så att det är våld i hemmen som har ökat istället - och att barn releterar till det i skolan och på fritid. Att de inte lärt sig vad som är rätt eller fel?

Göran Harnesk säger: Nja, vi kan konstatera att barn idag får ta till sig mycket mer samhällsinformation på gott och ont, än vad vi gjorde när vi var små. Det kanske de inte riktigt har förutsättningar för att hantera.

Men visst förekommer det att barn och ungdomar som far illa i hemmet låtsas att det de för fram har med något annat att göra, till exempel TV-program.

Babyface säger: Hej, påverkas ett barn psykiskt i framtiden av att ha blivit slaget en gång under barndomen eller tonåren?

Göran Harnesk säger: Det beror alldeles på situationen. Men jag tror att alla former av kränkningar följer med alla människor hela livet - i olika omfattning.

Disi säger: Den misshandel i form av de sk skakningarna, det måste väl vara riktigt våldsamma skakningar som upprepats dagligen eller är det en engångs händelse som räcker för att det ska gå illa? Det låter så hemskt.

Göran Harnesk säger: Det är dessvärre hemskt. Jag är inte medicinsk expert. Men jag vet att vill det sig riktigt illa kan mycket litet våld resultera i svåra skador.

Chris säger: Hur många barn hör av sig till Bris?

Göran Harnesk säger: Vi får hundratusentals påringningar varje år. Över dessa för vi en omfattande statistik på över 25 000 samtal och mejl. Vi har alltså kontakt med fler barn och ungdomar än hela den samlade socialtjänsten i Sverige har.

Kalle Kula säger: Hur följer ni upp samtalen ni får?

Göran Harnesk säger: Dels sammanställer vi dem i en årlig Bris-rapport. Men när det gäller uppföljning tillsammans med de som ringer, är det upp till dem och det sker helt individuellt.

Lilla jag säger: Vad kan vara tecken på att ett barn misshandlas?

Göran Harnesk säger: Blåmärken, tystnad, ledsenhet, ilska, det kan vara allt. Framför allt när ett barn ändrar beteende och är mån om att hitta förklaringar när de visar upp fysiska symtom. Barn är nämligen oerhört måna om att skydda sina nära och kära även om de är förövare.

Undrande säger: Alla föräldrar har väl någon gång gått över gränsen. Hur ser du på det?

Göran Harnesk säger: Det viktiga är hur man hanterar det ihop med sitt barn. Att barnet går ut ur den situationen utan att känna sig kränkt. Även om ett barn som blir illa behandlat tar detta med sig. Men det är naturligtvis väldigt olika nivåer på detta.

P F säger: Vilka framgångar angående barnens RÄTTIGHETER har BRIS haft de senaste 5 åren

Göran Harnesk säger: Vi har varit med om att delta i kampanjer mot mobbning som varit mycket starka. Vi har lyckats med att finnas med i debatter och olika former av forum där barns rätt har förts fram på agendan.99,5 procent av befolkningen känner idag till Bris och tycker att vi gör ett bra jobb. Det är en stor framgång. Nästan alla barn och ungdomar känner idag till att vi finns.

Mimmi säger: Kan man se varningstecken på sig själv om man börjar närma sig gränsen att slå sitt barn?

Göran Harnesk säger: Ja, det vanligaste är att man känner sig irriterad och arg och retar sig på det barnet gör. Utan att det egentligen finns en direkt anledning. Jag har lärt mig att en kram ger väldigt mycket större effekt än ett slag.

Åke23 säger: Vad ska man göra om man misstänker att någon man känner misshandlar sin unge, det är inte direkt enkelt att ta upp det med personen i fråga.

Göran Harnesk säger: Ett bra sätt är att ta kontakt med sociala myndigheter och rådfråga dem anonymt. Det har man nämligen rätt till. Ett annat sätt kan vara att ringa till vår vuxentelefon om barn, telnr 077-150 50 50.

Swedie säger: Borde det inte också vara straffbart om tex. en lärare, skolsköterska ser mellan fingrarna och inte anmäler när dom ser en elev full med blåmärken?

Göran Harnesk säger: Enligt min uppfattning är det straffbart. De du räknar upp har anmälningsskydlighet enligt lagen.

Tack alla som har hört av sig. Min uppfattning är att ju fler människor som bryr sig och ser barn i vardagen, ju större chans är det att förebygga att barn far illa.