Bosse Ringholm vill utvidga utredningen

1 av 2 | Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
VILL UTREDA Det är mycket viktigt att vi får veta om det verkligen gjorts några fel, säger finansministern.
NYHETER

Socialdemokraterna skakas av Aftonbladets avslöjande om misstänkt valfusk.

Finansminister Bosse Ringholm kräver att polisen utvidgar utredningen.

Den misstänkta politikern riskerar att uteslutas ur partiet.

Finansminister Bosse Ringholm vill att polisen utvidgar sin utredning till att omfatta även en genomgång av aktuella röstlängder och protokoll från valförrättarna. Allt för att få veta hur många felaktiga röster som slunkit igenom nätet och kunnat påverka valresultatet.

- Det är mycket viktigt att vi får veta om det verkligen gjorts några fel och vad de kan ha fått för konsekvenser.

Har förtroende

Han är även ordförande i Stockholms arbetarekommun men säger att socialdemokraterna inte kommer att göra en egen utredning av valfusket.

- Vi har fullt förtroende för att polisen utreder alla felaktigheter som kan ha begåtts.

Finns det en kultur av odemokratiska metoder inom arbetarekommunen?

- Nej, det är helt fel att det skulle finnas någon sådan kultur. Det går inte att koppla ihop de nya anklagelserna med det påstådda interna fusket den 9 oktober när våra borgarrådskandidater valdes. Det är två helt skilda händelser.

Hur påverkas du som ordförande i arbetarekommunen?

- Om en enskild valarbetare begår misstag måste vi se till att det rättas till. Jag förstår inte hur det skulle kunna påverka min ställning som ordförande.

Enligt partisekreterare Lars Stjernkvist kommer politikern att uteslutas ur partiet om brottsmisstankarna styrks.

- Man kan inte ha ett förtroendeuppdrag i vårt parti om det visar sig att man medvetet brutit mot lagen och hållit på med kriminell verksamhet, säger Lars Stjernkvist.

Bryter mot valreglerna

Nu kommer fler anklagelser om fusk vid valet i Rinkeby, bland annat från lokala moderater som vid flera tillfällen uppmärksammat s-valarbetare som brutit mot valregler.

- Nej, jag har inte hört talas om anklagelserna. Men jag var i dag i kontakt med ordföranden för socialdemokraterna i Rinkeby och han är beredd att hjälpa till på alla sätt för att saken ska utredas, säger Stjernkvist.

Han är bekymrad över de senaste veckornas uppgifter om fusk och om mygelkultur inom partiet.

- Det är klart att det påverkar partiet. Även om jag hoppas att människor förstår att det handlar om en enskild som saknar omdöme och inte någon utbredd mygelkultur.

Jessica Ritzén, Olle Castelius