Genbehandling kan hjälpa reumatiker

NYHETER
Foto: GÖTEBORGS UNIVERSITET
Mus med reumatisk värk.

Genbehandling kan hjälpa reumatiker. För första gången har svenska forskare lyckats bota möss med reumatism. Genom att slå ut en specifik gen slapp mössen få sina leder förstörda.

- Det handlar om ett helt nytt sätt att angripa sjukdomen, säger forskaren Albert Hietala.

Han hoppas att reumatiker ska få nytta av upptäckten inom fem-tio år.

Genen det handlar om heter C3. När den aktiveras drar en äldre del av immunsystemet igång. Detta så kallade komplementsystem består av ett 30-tal proteiner som löser ut i en kaskad.

- Hos reumatiker leder kaskaden till en sjuhelsikes inflammation i lederna, säger Albert Hietala.

För att stoppa kaskaden har han låtit genmanipulera reumatiska möss.

Tre gånger har försöken upprepats.

Varje gång C3-genen stängdes av uteblev proteinkaskaden och skelettet höll sig helt och fint. Kontrollmössen däremot fick svårt deformerade leder.

Caroline Hougner