Läckande p-pillerhormon skadar fågellivet

Östrogen skadar fåglar lika mycket som DDT

NYHETER

P-pillerhormonet östrogen som läckt ut i naturen kan göra det svårt även för fåglar att fortplanta sig.

Effekterna påminner om giftet DDT, larmar en forskare.

Det är tidigare känt att fiskar påverkas kraftigt av läckande östrogen.

Resultaten om hur vilda fåglar påverkas av syntetiskt östrogen, det ämne som finns i p-piller, presenteras i en avhandling av Krister Halldin vid institutionen för evolutionsbiologi vid Uppsala universitet.

Han har studerat hur vaktelägg påverkas av östrogenliknande kemikalier, bland annat ett ämne som finns i p-piller. Samma ämne har läckt från reni

Dessutom använde forskaren en variant av DDT i studien

-Man vet sedan tidigare att den DDT vi använt har de här effekterna. Vi har nu kunnat se den här effekten vid lägre doser än man gjort tidigare, säger Krister Halldin till TT.

Om det som drabbat fåglar och fiskar också kan drabba människor är svårt att säga.

- Östrogen ser precis likadant ut i fågel, fisk och däggdjur, så en kemikalie som har en östrogen effekt i en fågel har med stor sannolikt det även i en människa, säger krister Halldin till TT.

Men hur de effekterna skulle se ut vill han inte uttala sig om.

Caroline Olsson