Amerikanskt militärstyre väntar Irak efter ett krig

NYHETER

WASHINGTON

President George Bushs regering överväger nu en trepunktsplan för hur USA ska styra Irak efter ett eventuellt krig. En tids militärregim anses nödvändig enligt planens författare.

Även om några viktiga problem återstår att lösa har fler viktiga beslut fattats, skriver tidskriften US News and World Report. I ett första skedet borde Irak styras militärt och då med säkerhet av en general från USA. Någon exilregering eller provisoriska regering bör inte tillsättas för Irak.

"Hoppet" uppges vara att det räcker med ett halvårs, högst ett års militärregim.

En hög tjänsteman säger att Bush informerats om behovet av fortsatt amerikansk militär närvaro i Irak, kanske i två år.

I nästa steg tänker sig planens författare en internationell civil regim, fast fortfarande med visst amerikansk deltagande. Irak ska få ett successivt ökat ansvar i detta styre.

Slutligen ska en multietniskt sammansatt irakisk regering ta över med stöd av något slags konstitution.

Planen, utarbetad av specialgrupp med namnet Executive Steering Group (ESG), har nu förts upp till en liten grupp höga tjänstemän från Pentagon, generalstaben, utrikesdepartementet, CIA, nationella säkerhetsrådet och vicepresidentens kansli. Dessa höga tjänstemän funderar på de återstående viktiga problemen.

Bush ska ha underrättats efter hand som planen vuxit fram, men han har ännu inte ombetts att besluta om några speciella delar av den.

TT-Reuters

ARTIKELN HANDLAR OM