Hela landet är smittat

Vinterkräksjukan sprids via människor och mat

1 av 2 | Foto: ULF PALM
ofarlig plåga Vinterkräkssjukan kan smitta via kalla bufféer och gör att man antingen kräks eller får diarré. Det är inte farligt, "bara" plågsamt. Personerna på bilden har inte drabbats av smittan.
NYHETER

Varje dag sker nya utbrott av vinterkräksjukan på äldreboenden, daghem och restaurangbufféer.

- Viktigast är god handhygien så att smittan inte förs vidare, säger chefsmikrobiolog Kjell-Olof Hedlund på Smittskyddsinstitutet.

En normal höstvecka anmäls fyra-fem utbrott. Men i år fick Smittskyddsinstitutet kännedom om spridda skurar redan i slutet av sommaren. Nu tycks hela landet drabbat.

Bufféer kan smitta

- De senaste veckorna har vi fått in rapporter varje dag. Daghem, skolor och sjukhus men även privatpersoner som ätit kalla bufféer, berättar Kjell-Olof Hedlund.

Exakt hur många sjuklingarna är vet ingen.

Boven i dramat är caliciviruset som känns igen för sina explosiva kräkningar.

En halv till två dagar efter smittotillfället får den drabbade ofta huvudvärk, ont i magen och blir illamående. Strax därefter blir det ofta till att bosätta sig på toaletten. Den som inte kräks kaskader får diarré.

- Det är förstås plågsamt, men helt ofarligt för de allra flesta, säger han.

Tvätta händerna!

Bästa sättet att undvika smittspridning är att tvätta händerna. Ofta och noggrant. Och stanna hemma så länge man smittar.

- Det är lite lömskt. Ofta blir man snabbt kolossalt sjuk. Sen känner man sig fräsch lika snabbt. En del är pigga redan dagen efter. Problemet är att man fortfarande är smittsam, säger Kjell-Olof Hedlund.

I USA gäller 48-timmarsregeln för personer som jobbar inom vården eller med mathantering.

- I Sverige kan vi bara rekommendera att man inte går tillbaka till jobbet förrän man varit symptomfri i två dygn.

Fotnot: Sjukdomen är inte anmälningspliktig. Det gör att de allra flesta magsjukefallen aldrig rapporteras. Aftonbladets kartläggning ger därför bara en fingervisning om hur det ser ut i landet.

Smittar via människor och mat

Hela Sverige drabbat

Caroline Hougner