Hot och våld mot politiker ökar

40 procent oroliga för sin säkerhet

NYHETER

Allt fler politiker utsätts för hot och våld på grund av sitt arbete.

- Vi ser tendensen. Det är baserat på samtal med olika lokala kommun- och landstingspolitiker samt några säkerhetsansvariga, säger Sara Deltér på Kommunförbundet.

Över 40 procent av de lokala politikerna som deltagit i Kommunförbundets undersökning, säger att de är oroliga för sin eller sina anhörigas säkerhet. Värst är det i storstäderna. De är markant överrepresenterade. I de stora eller medelstora städerna är antalet fall större än i glesbygden. Kvinnorna är mer utsatta för våld och hot än de manliga politikerna.

Över en fjärdedel av nämndsordförandena har anmält de inträffade händelserna till polisen. Av dessa polisanmälda fall har cirka fyra procent lett till åtal.

Orsaken till våldet och hoten kan variera. Vanligast är att den som hotar vill protestera mot politiska beslut. Över 75 procent av politikerna som deltagit i undersökningen anger att det är den viktigaste anledningen till att de blivit hotade.

Hot mot demokratin

Enligt Kommunförbundet är det ökande våldet och hoten något som sätter demokratin och det politiska systemet i fara. Det finns risk för att det kan bli svårt att rekrytera förtroendevalda och risken finns också att politkerna påverkas av hoten i sitt arbete.

- Visst påverkas man av att man utsätts för hot. Även i frågor man slåss för. Jag blev ombedd att kommentera ett juridiskt beslut i den sak jag engagerat mig... Kommentaren blev annorlunda än vad jag tänkt. När jag efteråt lyssnade på inslaget hörde jag mig själv säga saker jag inte uttryckt förut, jag hade omedvetet börjat sväva på målet, säger en förtroendevald svensk politiker till Kommunförbundet i rapporten.

Kommunförbundet ger nu ut skriften "Ett hot mot demokratin" som är en handbok för hotade politiker.

- Vi vill visa politikerna hur de kan agera och röra sig, även om de är under hot, säger Sara Deltér.

Därifrån kommer hotet:

Susanna Vidlund