Gifttunnor hittades nedgrävda i Nyköping

15 gånger för höga dioxinhalter uppmätta

NYHETER

NYKÖPING

Ett stort antal gifttunnor har grävts ner vid ett nedlagt sågverk vid Sjösa utanför Nyköping. I tunnorna finns dioxin som läcker ut i marken.

Länsstyrelsen i Södermanland vill nu sanera området, men Nyköpings kommun vägrar att ställa upp och delfinansiera saneringen.

Gifttunnorna har under 1970-talet dumpats i markerna runt Sjösasågen som drevs i 40 år innan företaget gick i konkurs 1987, skriver Södermanlands Nyheter. Tunnorna, det kan röra sig om tusentals, innehåller rester av dioxinhaltigt impregneringsmedel.

Länsstyrelsen har tidigare uppmätt mycket höga dioxinhalter i området. Några prover innehöll halter som mycket högre än det värde som innebär akut förgiftningsrisk för barn och högre än vad som klassas som mycket allvarligt för vuxna.

Länsstyrelsen ska nu inspektera området och i början av nästa vecka ta nya prover i marken där gifttunnorna ligger. Man ska också undersöka grundvattnet för att se om något läckt ut där och ta prover i den bäck som rinner genom området.

Prioriterat saneringprojekt

- Det låter väldigt illa, provtagningen får avgöra hur vi ska agera, säger Thomas Persson, projektledare vid länsstyrelsen i Södermanland till TT. En tanke är att tills vidare förklara området som miljöriskområde, med tillträdesförbud.

Det finns redan långtgående planer på att sanera marken vid Sjösasågen. Den innehåller förutom höga halter dioxin även stora mängder arsenik efter många års arsenikimpregnering av virke.

En sanering kostar mellan 16 och 25 miljoner kronor. Staten ställer via Naturvårdsverket upp med 90 procent av kostnaderna, om Nyköpings kommun står för resterande 10 procent. Men kommunen säger nej.

- Eftersom Nyköpings kommun inte vill finansiera sin del, har vi inte gått vidare med saneringsprojektet, säger Per Gullbring på Naturvårdsverket till TT.

Han understryker att de förorenade markerna vid Sjösa hör till de mest prioriterade saneringsområdena i länet, och faktiskt även i landet.

Kommunen vägrar betala

Men kommunen står fast vid att inte spendera en krona på saneringen.

- Vi ifrågasätter varför vi ska lägga in kommunala pengar i något som vi inte har juridiskt ansvar för, säger kommunalrådet Göran Forssberg (s) till TT.

- Gjorde vi det skulle andra med liknande verksamheter och problem kunna ställa ekonomiska anspråk på kommunen. Det skulle leda till okontrollerbara kostnadsstegringar. För varje miljon prioriterar man bort tre personer i förskolan eller äldrevården.

Göran Forssberg anser att det är staten som har hela ansvaret att bekosta saneringar av gamla förorenade industriområden i landet när de företag som orsakat miljöskadorna inte kan ställas till svars.

P O Lindström/TT