"Det är ett hån mot rådande värderingar"

Styvfadern fick bara tre års fängelse för dödsmisshandeln - nu överklagas domen

NYHETER

STOCKHOLM

Straffet för dödsmisshandeln av en treåring i Spånga står i bjärt kontrast till samhällets rättsuppfattning och måste uppfattas som ett hån mot rådande värderingar.

Det skriver åklagaren i sitt överklagande till Svea hovrätt på onsdagen.

Pojkens styvfar dömdes för två veckor sedan till fängelse i tre år och sex månader för grov misshandel och vållande till annans död.

Domen utlöste en storm av protester från allmänheten, som ansåg att straffet var alldeles för lågt. Chefsåklagare Bjarne Rosén har fått ta emot cirka 2000 e-postbrev där han uppmanas överklaga. Riksåklagaren (RÅ) har fått ännu fler e-postbrev med liknande innehåll.

-Det är bra att folk reagerar, men det är inte därför jag överklagar. Straffet är alldeles för lågt, säger Rosén till TT.

Grövsta tänkbara våld

Även styvpappans advokat Nils Uggla skickade in sitt överklagande på onsdagen. Han hävdar där att det inte är bevisat att det var styvpappan som misshandlat pojken och vållat hans död.

Åklagaren hävdar att misshandeln är av grövsta tänkbara art. Den har utövats mot ett totalt försvarslöst barn av en person under vars vård och fostran det stått. Misshandeln har utövats på den plats i tillvaron där barnet haft anspråk på trygghet, nämligen i hemmet.

Våldet har varit synnerligen rått och hänsynslöst och föranlett omfattande inre skador samt ett mycket stort lidande för barnet innan det avled efter några timmar, skriver åklagaren vidare.

Godtar ej straffvärdet

Han frågar också hur ett misshandelsbrott ska vara beskaffat för att en domstol ska tillämpa den del av straffskalan som ligger över tre år. För grov misshandel löper skalan från ett till tio år.

Resonemanget om straffvärde i det rättsfall i Högsta domstolen (HD) som tingsrätten hänvisade till, säger sig åklagaren inte kunna godta. Där misshandlades en flicka grovt och fick likartade skador som i det nu aktuella fallet. Men flickan överlevde, och det bör leda till ett annorlunda synsätt när det gäller straffvärdet, hävdar åklagaren.

Han kräver också att frågan om huruvida styvpappan ska kunna utvisas bör omprövas. Migrationsverket har tidigare sagt att det finns hinder mot att utvisa mannen.

Ewa Tures/TT