Folkomröstning om biltullar i Stockholm

Men före eller efter att vägavgifterna införts?

NYHETER

Att en folkomröstning ska avgöra om det införs vägavgifter i Stockholms stad verkar alla vara överens om nu.

Däremot skiljer det en hel del i uppfattningen om när en omröstning ska ske.

Sedan miljöpartiet gjorde upp med socialdemokraterna och vänstern i regeringsförhandlingarna om fullskaliga försök med trängselavgifter, eller biltullar som de kallas av motståndarna, har kampen mot avgifterna pågått. Intresseorganisationen Motormännen, moderaterna och folkpartiet har samlat in namn för att kräva en folkomröstning om avgifterna.

Och en sådan verkar det bli.

Vid ett seminarium på onsdagen konstaterade finansborgarrådet Annika Billström (s) att det lutar åt en folkomröstning.

Men när den ska hållas eller formerna för den är inte klart. Annika Billström var också inne på att även länets kommuner ska delta.

- Jag tycker personligen att en folkomröstning ska hållas i samband med allmänna val 2006. Att man har genomfört ett försök, att stockholmarna har prövat detta och att man sedan i samband med allmänna val får möjlighet att folkomrösta, sade hon.

Inte intresserade

Men varken moderaternas Kristina Axén Olin eller folkpartiets Jan Björklund som också deltog i diskussionen var intresserade av att hålla en folkomröstning 2006.

- En folkomröstning ska hållas så snabbt som möjligt, sade Kristina Axén Olin till TT efter debatten.

Jan Björklund slog fast att en omröstning bör ske innan avgifterna införs, oavsett om det handlar om försök eller inte.

Diskussionerna har hittills handlat om att försök med vägavgifter i Stockholms stad innanför tullarna ska komma i gång under hösten 2004.

- Vi sitter nu och jobbar fram direktiven till utredningen, sade Annika Billström.

Men hur avgiftssystemet ska se ut eller hur höga avgifterna är inte klar ännu.

Går det att införa snabbt?

Frågan är om det är praktiskt möjligt att införa vägavgifter snabbt.

Vid samma seminarier på tisdagen deltog Storstockholms lokaltrafiks (SL) vd Gunnar Schön.

Och enligt honom klarar SL av att ta emot fler trafikanter när människor väljer bort bilen. Men bara under förutsättningen att det tillförs mer resurser och att infrastrukturen anpassas, något som tar tid.

Vikten av tid betonade även Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi och trafikforskare vid Väg- och transportforskningsinstitutet.

- Man behöver ett par års tid för att förbereda trängselavgifter. Det är fel att börja med fullskaleförsök. Man bör pröva flera varianter i olika delar av staden, sade han till TT efter sitt anförande.

Fredrik Gunér/TT

ARTIKELN HANDLAR OM