Någon kan ha gått in i avspärrade fastigheten

NYHETER

LINDRÖD

Någon kan i går ha varit inne i den avspärrade stugan där polisen tror att Helén Nilsson mördades.

När Aftonbladet besökte stugan på eftermiddagen var vindsluckan öppen.

- Märkligt, säger spaningsledningen. När vi var där tidigare på dagen var luckan stängd.

Runt hela fastigheten finns fortfarande polisens skyltar som berättar att det är förbjudet enligt lag att vistas på området.

Aftonbladet har flera gånger besökt platsen utanför avspärrningarna. Så även i går. Då låg området öde. Men anmärkningsvärt var att luckan till vinden stod helt öppen, vilket den inte gjort tidigare. Luckan sitter på gavelspetsen och är den enda vägen att ta sig in på vinden.

Spaningsledningen blir förbryllad över uppgiften.

- Vi var där tidigare på dagen och då var luckan definitivt stängd, betonar Per-Åke Åkesson och Sven-Birger Helm. Att den var öppen några timmar senare är högst anmärkningsvärt.

Frågan är om någon varit innanför avspärrningarna och tagit sig upp på vinden. Kanske för att undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen.

De misstänkta sitter i häktet i Kristianstad men polisen utesluter inte att fler än de vet vad som försiggick i stugan för tretton år sedan.

Pelle Tageson