Våld mot barn ska ge hårdare straff

Justitieminister Thomas Bodström vill ändra lagen

NYHETER

Våld mot barn inom familjen ska ge strängare straff, det tycker justitieminister Thomas Bodström.

Förslaget kan leda till en lagändring redan nästa år.

- Alla sju partier har medverkat och jag räknar med att förslaget går igenom, säger Thomas Bodström till Dagens Nyheter.

Redan nu är det möjligt att döma personer som begår ett brott mot ett barn hårdare än andra brottslingar. Det är enligt lagen extra allvarligt om någon utnyttjar en annans skyddslösa ställning.

Men enligt Thomas Boström behöver skyddet stärkas ytterligare. Nu ska det stå i lagen att fall där brottsoffret är ett barn ska kunna ge strängare straff än om offret är en vuxen.

- Vi anser att det är särskilt viktigt att stärka barnens rätt genom att göra det här, säger han.

Han är dock osäker på hur förslaget kommer att påverka i praktiken.

– Det kan man aldrig säga i förväg. Den här frågan är ju aktuell och den kommer att prövas. Vi följer naturligtvis hela tiden praxis och hur lagstiftningen utvecklas, säger han till Ekot.

Susanna Vidlund