Estland stoppar tanker med enkelskrov

Fartyg äldre än 15 år förbjuds

NYHETER

Estland tog på torsdagen överraskande initiativet i debatten om enkelskrovsfartygen och krävde ett förbud för sådana fartyg i estniska hamnar om de är äldre än 15 år.

Estlands miljöminister Heiki Kranich har skrivit brev till landets ekonomi- och kommunikationsdepartement med en begäran om ett lagförslag. I brevet heter det enligt den estniska nyhetsbyrån ETA att Estland ''delar oron över säkerheten i enkelskrovsfartyg''.

Kranich har också sänt ett likalydande brev till de tio Östersjöstaterna och EU-kommissionen där han föreslår att dessa fartyg förbjuds i hela Östersjön.

''Förhoppningsvis kommer detta upp vid EU-toppmötet i Köpenhamn 12-13 december'', skriver Kranich.

Tidigare har dock direktörerna i Tallinns hamn sagt att Estland inte borde införa något förbud eftersom 60 procent av alla liknande oljetransporter fraktas i enkelskrovsfartyg.

Godkände danskt fartyg

Tidigare under torsdagen godkände de estniska inspektionsmyndigheterna i hamnen Muuga det 26-åriga danskbyggda fartyget Byzantio för vidare färd.

Frankrike hade krävt att Estland skulle inspektera oljefartyget på nytt eftersom man fruktat att det är i samma skick som fartyget Prestige, som förolyckades utanför Spaniens kust och orsakade en miljökatastrof.

Fartygets kapten, Kardakas Constantinos, sade samtidigt till nyhetsbyrån Ritzau att han tar dansk lots ombord i Gedser innan fartyget går genom Bälten ut mot Nordsjön.

Kaptenen avvisade alla anklagelser om att fartyget skulle vara i dåligt skick:

”Fartyget är i gott skick”

- Det är i gott skick. Det är inga problem, sade han.

Dessförinnan hade en estnisk fackföreningsföreträdare försökt göra en inspektion på Byzantio men avvisades av kaptenen.

Byzantio väntas under torsdagen inleda sin resa över Östersjön mot Danmark. Slutdestinationen är Asien vilket fått många experter att frukta att det rör sig om ett fartyg som gör sin sista resa inför en upphuggning.

Byzantio seglar under maltesisk bekvämlighetsflagg och ska lämna Muuga på torsdagen eller fredagen. Fartyget har enkelskrov och har tidigare stoppats i Dublin efter en säkerhetskontroll.

Byzantio har gjort flera resor mellan Tallinn och Rotterdam under hösten.

Flera anmärkningar

- Byzantio tillhör den kategori äldre fartyg med enkelskrov och diverse anmärkningar som vi inte vill ha in i Östersjön. Ändå förekommer många sådana fartyg här och de passerar utanför svenska kusten så gott som dagligen, säger överinspektör Hans Hjelm vid Kustbevakningen till TT.

Kustbevakningen har varit i kontakt med sin samverkande myndighet (estniska Kustbevakningen) och begärt in uppgifter om Byzantio men hittills inte fått några svar. Vad svenskarna vill ha reda på är detaljer om inspektionsresultatet samt uppgifter om fartygets avgångstid och tänkta rutt när det lämnar Tallinn.

Passerar nära Öland

Den normala vägen ut från Tallinn eller Finska viken är enligt Hans Hjelm först en rak linje över Östersjön till en girpunkt vid Ölands södra grund (söder om Öland). Därifrån går fartygen vidare mot Bornholm och sedan ut genom Stora Bält. Så här stora fartyg kan inte gå genom Öresund.

Vid Bornholm kan fartygen välja att gå antingen öster om ön eller i det så kallade Bornholmsgattet mellan Bornholm och svenska fastlandet.

- Merparten av fartygen väljer den senare vägen eftersom den är kortast, säger Hans Hjelm.

Det är vid södra Gotland, södra Öland och i Bornholmsgattet som fartygen går närmast den svenska kusten. Det minsta avståndet är vanligen 20-25 kilometer. Resan från estniska kusten till och med passagen genom Stora Bält tar oftast drygt ett dygn.

TT