Stressmätare för eget bruk utvecklas

Kollar halten stresshormon i saliven

NYHETER

Stressad?

Om ett par år kan en smidig liten fickmätare finnas för personlig mätning av halten stresshormon i saliv.

Två forskare vid Arbetslivsinstitutet i Umeå har fått pengar för att utveckla mätaren.

- Ett så enkelt verktyg finns inte i dag. Vi tänker att människor själva ska kunna kontrollera sina stressnivåer för att sedan kunna försöka göra något åt dem i olika situationer, säger Anna-Lena Sunesson, ledare för projektet, till TT.

För att ta fram mätaren har Arbetslivsinstitutet nu fått 1,6 miljoner kronor av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Projektet är tvåårigt.

Snabbare

Mätarens teknik ska baseras på biosensorer, utnyttja enzymer eller celler som särskilt letar upp och känner igen stresshormonet kortisol. Redan i dag mäts kortisol i blod eller saliv, men proverna måste laboratoriegranskas.

- Målet är ett verktyg som reagerar snabbt och specifikt. Det tar ett par dagar innan man får svar från laboratoriet, vi vill komma ner på kanske två minuter. Dessutom är det lättare att spotta än att åka i väg och ta ett blodprov, säger Sunesson.

Hon jämför med de glukosmätare som diabetiker i dag använder för blodsockervärden. En stresshormonmätare kan bli något mindre än en mobiltelefon, tror Sunesson.

I projektet ska hon och hennes kollega utveckla teknik från redan framtagna liknande verktyg, bland annat för att mäta myrsyra i luft.

Egna jämförelser

Stressjukdomar är del av Sveriges skenande sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Också företagshälsovård kan utnyttja verktyget i framtiden, tror Sunesson.

Ett problem är att mängden kortisol i saliven varierar från person till person, även vid samma faktiska stressnivå. Nivåerna kan därför bara jämföras med egna personen.

- Man kan nog inte sätta upp något slags gränsvärde genom vår mätare. Det handlar om att få varningssignaler vid egna extremvärden, säger Anna-Lena Sunesson.

Tomas Bengtsson/TT