”Gåvoskatten skadar svensk ekonomi”

NYHETER

Ta bort förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten - de är skadliga för svensk ekonomi.

Det föreslår LO:s förre chefsekonom P-O Edin.

Foto: PRESSENS BILD
P-O E din vill sänka och ta bort flera skatter.

Dagens skattesystem är skadligt för svensk ekonomi.

Skattebasutredningens ordförande P-O Edin, tidigare chefsekonom på LO, och utredningens huvudsekreterare Åsa-Pia Järliden Bergström skriver i dag på DN Debatt att förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatterna bör tas bort eller åtminstone göras om:

- Av hushållens samlade förmögenhet beskattas uppskattningsvis endast 10-15 procent. Det ger kraftiga snedvridningar av investeringar och kapitalanvändning.

Kan undvika skatt

Utredningens slutsats är att skattesystemet måste utformas på minst skadliga sätt för svensk ekonomi. Man bör därför sträva efter att förändra de skatter som hindrar produktion, sysselsättning och konsumtion.

P-O Edin och Åsa-Pia Järliden Bergström skriver att den som känner till arvs- och gåvoskattens upplägg kan undvika den. Dessutom skapar skatten problem för familjeföretag vid generationsskiften.

- De skapar också påtagliga drivkrafter för hushåll med stora förmögenheter att med lagliga eller olagliga metoder flytta förmögenheterna utomlands.

Enligt utredningen skulle statens skatteintäkter öka genom att bredda skattebaserna, sänka skattesatser och byta bort de skadliga skatterna.

Carl Hjelm