Nej-sidans bästa argument

1 av 4
Gudrun Schyman.
NYHETER

1. Okänslig centralstyrning. Europeiska centralbanken är överstatlig och sätter räntan i hela euroområdet. Det är osäkert om samma nivå är rätt för alla länder.

2.Hot mot välfärden. Nu kan både ränta och skatter användas för att minska konjunktursvängningarna. När ett vapen faller bort ökar risken för ökad arbetslöshet.

3. EMU är odemokratiskt. Den europeiska centralbanken, ECB, är sluten. Direktionsledamöterna omöjliga att avsätta annat än vid grov misskötsel. Det är odemokratiskt.

4.Euron är skakig. Euron har inte blivit den succé många hoppades på. Den är fortfarande värd mindre än USA-dollarn. Reglerna för EMU-länderna ska skärpas.

5. Nästa - Europas förenta stater. Med gemensam valuta och gemensam centralbank är gemensamma skatter nästa anhalt. Då blir det Europas förenta stater.

De säger NEJ!