Ja-sidans bästa argument

1 av 4
Göran Persson.
NYHETER

1. Mer inflytande. EU är ett omfattande politiskt projekt som förutsätter att länderna går över till en gemensam valuta. Den som avstår tappar inflytande.

2. Bra för välfärden. Sverige är ett litet exportberoende land. Den svenska välfärden hänger på att det går bra för företagen. Euron är bra för dem.

3. Lägre priser. Euron gör det urenkelt att jämföra priserna i de olika länderna. De lägsta priserna kommer att bli vägledande. Det är bra för konsumenterna.

4. Lägre ränta. Riksbankens styrränta är högre än Europeiska centralbankens. Den som har rörliga lån i Sverige betalar alltså överpris.

5. Stabilare valuta. Kronan är en liten, marginell valuta vars värde ändras ofta. Euron är en stor valuta som ändrar sig långsammare. Det är bra för exportindustrin.

De säger JA!