112 000 kräver: Stoppa våldet

Justitieministern lovar skärpt lag mot misshandel av barn

Foto: MATTIAS CARLSSON
BERÖMMER ENGAGEMANGET "Imponerande", sa justitieminister Thomas Bodström när han tog emot de 112 000 namnunderskrifterna från Göran Harnesk, Bris, och Monica Gunne, chef för Aftonbladets Kvinnaredaktion.
NYHETER

Över 112 000 av Aftonbladets läsare har skrivit på ett upprop mot de låga straffen för barnmisshandel.

Nu skärper justitieminister Thomas Bodström lagen.

Aftonbladet har i en rad artiklar berättat om våldet mot barn. Artiklarna har väckt mycket starka reaktioner.

Över 112 000 personer protesterar nu mot de låga straffen för barnmisshandel. Aftonbladet står bakom uppropet ihop med Bris, Barnens rätt i samhället.

Debatten började när en styvpappa dömdes till tre och ett halvt års fängelse efter att ha stampat ihjäl en treårig pojke för att han bajsat på sig.

Vill ha ny praxis

I den nuvarande lagen står det att misshandel mot person "i särskilt utsatta grupper" ska ge straff-skärpning. Enligt det nya förslaget ska barn inom familjen anges speciellt.

- Vi vill markera att samhället ser allvarligt på den här typen av brott, säger Thomas Bodström. Dessa barn är särskilt sårbara. Vart ska ett barn fly om det inte ens kan söka skydd hemma?

Straffskalan för grov misshandel ligger mellan ett och tio års fängelse. Men många straff för våld mot barn har legat i den lägre delen av straffskalan. Nu hoppas justitieministern att praxis ändras.

- Med den nya formuleringen kan det inte bli tydligare.

Thomas Bodström tog igår emot de 112 000 namn-underskrifterna av Monica Gunne, chef för Aftonbladets Kvinnaredaktion, och Göran Harnesk, generalsekreterare i Bris.

"Sociala orsaker"

- Det är bra att det är ett så starkt engagemang, säger justitieministern.

Kan skärpta straff mins-ka våldet mot barn?

- Nej, det är bara en del. Det finns sociala orsaker till de här brotten, och det krävs ett batteri av förändringar för att minska dem. Det gäller till exempel att vuxna är vaksamma och benägna att ingripa och att det finns fler vuxna i skolan.

Göran Harnesk, Bris, är mycket positiv till lag-

ändringen:

- Det är ett oerhört starkt steg på rätt väg.

Den nya lagen börjar sannolikt gälla den 1 juli 2003.

Cecilia Gustavsson

ARTIKELN HANDLAR OM