S-politiker erkänner olaglig röstning

Bröt mot reglerna för poströstning

NYHETER

Socialdemokratiska valarbetare i Stockholm medger att de i samband med ett valmöte på ett servicehus ha budröstat åt några av åldringarna, enligt Ekot.

Detta trots att de inte var anhöriga, vårdare eller annan person som brukar hjälpa väljaren.

Budröstningen var alltså olaglig.

Den lokale politikern Saied Tagayi säger att syftet med valmötet på servicehuset i Stockholmsförorten, inte var att värva röster. Han hävdar att en äldre kvinna på servicehuset tog initiativ till mötet och även satte upp affischerna där det stod poströstning.

– Jag tog bort dem. Jag sade att det här är inget tillfälle för människor att komma hit och poströsta, därför att det här är bara ett informationsmöte för socialdemokraterna, säger Saied Tagavi till Ekot.

Bröt mot reglerna för budröstning

Enligt honom skapade kvinnan en situation där folk ville rösta och efter förfrågningar, tog han och en annan politiker på sig att rösta åt ett antal pensionärer. Saied Tagayi sade ja till att vara bud åt en äldre kvinna, den andre tog med sig fem budröster till posten.

I och med det bröt de mot reglerna för budröstning som fastställer att budet måste vara anhörig, vårdare eller annan person som brukar hjälpa väljaren.

Saied Tagavi som kandiderat till både kommunfullmäktige och riksdagen, säger till Ekot att han inte kände till de reglerna och hävdar att han inte gjort sig skyldig till valfusk. Enligt honom har han inte påverkat hur pensionärerna skulle rösta:

– Det är de som kommit med slutna kuvert för att jag skulle ta med till posten. Då tyckte jag att det måste vara okey, säger Saied Tagavi.

Susanna Vidlund