Datum klart för EMU-omröstningen

NYHETER

Den 14 september nästa år folkomröstar svenskarna om Sverige ska gå med i monetära unionen EMU och byta ut kronan mot euro.

Hur kampanjpengarna ska fördelas är däremot inte klart.

Det tog bara några timmar för riksdagspartierna att på fredagen enas om datum för en folkomröstning om EMU.

Den 14 september nästa år är det dags, nästan exakt ett år efter valet i höstas.

- Däremot är man inte överens om hur pengarna till de olika kampanjerna ska fördelas, rapporterar Aftonbladets Lena Mellin direkt från Rosenbad.

Partierna har därför beslutat om att träffas igen för att besluta om riktlinjerna för hur resurserna ska fördelas och nästa möte i frågan är utsatt till den 17 december.

Euro 2006 om Sverige säger ja

Blir svaret i folkomröstningen nej knuffas frågan om EMU framåt, men lär ändå återkomma.

Blir svaret däremot ja den 14 september nästa år ser den sannolika tidplanen ut så här:

2003

Senhösten: Regeringen lägger förslag om att byta kronan mot euro.

December: Riksdagsbeslut om medlemskap.

2004

Februari: Kronan går in i växelkurssamarbetet ERM 2.

Juni: EU säger ja till Sverige.

2005

1 januari: Sverige går in i EMU:s tredje steg.

2006

1 januari: Svenska sedlar och mynt byts ut till euro.

Fler artiklar om EMU-frågan

Caroline Olsson