Tvist om Stenbecks miljardarv

De fyra äldsta barnen går emot den yngste sonen

NYHETER

Jan Stenbecks fyra äldsta barn motsätter sig nu att miljardarvet fördelas av en svensk bodelningsman.

Därmed tar de strid mot finansmannens femårige och tidigare okände son.

Den svenske finansmannen Jan Stenbeck avled i en hjärtattack på ett sjukhus i Paris den 19 augusti i år. Han blev 59 år och efterlämnade ett miljardimperium och fem barn, varav fyra är födda inom äktenskapet med hustrun Merrill.

Kort efter hans död avslöjades att han även hade en tidigare okänd son med en 38-årig servitris i Stockholm.

Sonens juridiska ombud, advokat Per Gratte, har begärt att Stockholms tingsrätt ska utse en boutredningsman inför det arvskifte som ska göras.

"Hemvist i Luxenburg"

Men detta motsätter sig de fyra äldsta barnen - Christina, 24; Hugo, 23, Sophie, 22 och Max 17.

I ett brev till Stockholms tingsrätt begär de nu att rätten helt ska avvisa kravet på en svensk bodelningsman.

Enligt de fyra barnen hade Jan Stenbeck sin hemvist i Luxemburg när han dog och den egendom han ägde i Sverige var bara en obetydlig del av dödsboet. Dessutom har redan en boutredningsman utsetts i Luxemburg och då behövs inte ytterligare en utses, anser de.

Boutredningsmannen i Luxemburg kommer att gå igenom Jan Stenbecks tillgångar i hela världen och boutredningen kommer att resultera i ett arvskifte.

"Borde inte ske i Luxemburg"

Advokat Per Gratte, juridiskt ombud för Stenbecks femårige son, tycker inte att boutredningen ska ske i Luxemburg.

- Det är tveksamt vilken insyn man skulle få i en boutredning i Luxemburg och vilka regler som skulle gälla, säger han till TT.

- En svensk boutredning är en garanti för att det blir en ordentlig genomlysning.

Per Gratte kommer att begära att tingsrätten omgående utser en boutredningsman interimistiskt, alltså tills frågan slutligen avgörs, eftersom ärendet redan dragit ut så mycket på tiden.

Argumentet att Stenbecks tillgångar i Sverige är obetydliga, tycker han inte är relevant.

- Även en obetydlig del kan vara ganska mycket när det gäller Stenbeck, konstaterar han.

TT , Fredrik Rundkvist,