Nästa höst får vi rösta om EMU

Euro eller krona - så går det till

NYHETER

Pricka in den 14

september i almanackan.

Då bestämmer du och 6,6 miljoner andra väljare om kronan ska ersättas av den nya EU-valutan euro.

Om 288 dagar är det dags. Då avgör svenska folket om kronan ska gå i graven vid årsskiftet 2006.

Varför fastnade partiledarna för detta datum?

Det är den andra söndagen i september och därmed invand valdag för svensken. De vanliga valen hålls tredje söndagen i september vart fjärde år.

Vad kommer det att stå på valsedlarna?

Det är ännu inte bestämt. Men det blir en ja-sedel och en nej-dito. Övriga formuleringar på valsedlarna kommer sannolikt vara likalydande.

Vem får rösta?

Bestäms 17 december vid en ny partiledarträff. Men sannolikt kommer det bli samma bestämmelser som i förra folkomröstningen. Att man ska vara myndig och ha varit folkbokförd i landet i tre år.

Vilka får bidrag för att bedriva kampanjer?

Folkrörelser, partier och kampanjorganisationer. De ska få rejält med pengar.

Vad kostar kalaset?

Omkring en halv miljard. Då ingår både kostnaderna för valet och kampanjbidragen.

Vad händer om det blir ja?

Då knyts kronan till EU:s växelkursmekanism samtidigt som banker, företag och myndigheter sätter igång med att förbereda Sverige för att byta sedlar och mynt 1 januari 2006. Det blir en stor omställning.

Och om det blir nej?

Att Sverige inte byter valuta nu. Däremot kommer frågan med största sannolikhet att tas upp igen. Om ett decennium eller så.

Hur länge har kronan funnits?

Sedan 1873, alltså i 129 år.

Är folkomröstningen beslutande?

Enligt lagens bokstav är den endast rådgivande. Men det beslut svenska folket fattar kommer riksdagen att följa, precis som

i EU-omröstningen 1994. I praktiken är den alltså beslutande.

Tidigare folkomröstningar

Lena Mellin