RFSL ger råd om droger

NYHETER

RFSL ger råd om hur man kan använda drogerna LSD och GHB.

Foto: SCANPIX
Sören Andersson är ordförande i RFSL.

I en broschyr avråder man visserligen från droger men i den står också om till exempel LSD: "Det är alltid stor skillnad mellan en stark och en svag dos, en mindre är alltid att föredra. Välj en trygg miljö."

Om GHB står det bland annat: "Ta det försiktigt. GHB är svårt att dosera, många har dött av överdoser."

"Drogliberalism"

Broschyren upprör flera föreningar som arbetar mot narkotika.

- Det är drogliberalism till hundra procent och totalt oacceptabelt. Vi kräver att distributionen omedelbart stoppas, säger Ziad Yassin på Riksförbundet Sveriges invandrare mot droger, till Dagens Nyheter.

Sören Andersson, förbundsordförande i RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, tror inte att broschyren lockar någon att börja med droger. Målgruppen är homo- eller bisexuella som använder eller finns i en miljö med droger. Med broschyren vill RFSL upplysa om konsekvenserna utan värderingar och avståndstagande, säger han.

4 milj i bidrag

RFSL:s hiv-kansli som givit ut broschyren får ett årligt bidrag på fyra miljoner kronor av Folkhälsoinstitutet. Gunilla Rådö som ansvarar för hiv-frågor på Folkhälsoinstitutet känner inte till broschyren.

- Om det visar sig att det är olämpligt material får vi titta över det och fundera på bidragsgivningen, säger hon till DN.

TT