Stenbecks barn tar strid mot lillebror

NYHETER

Jan Stenbecks fyra äldsta barn tar strid mot finansmannens hemlige son. De vill inte att en svensk boutredningsman ska förvalta dödsboet.

Foto: BO HOLST
Jan Stenbeck.

Efter Jan Stenbecks död i augusti i år blev det känt att han hade en femårig son, som inte tidigare varit känd för hans familj. Och sonen gör anspråk på sin del av arvet, som förmodligen rör sig om många miljarder kronor.

Sonens advokat har begärt att Stockholms tingsrätt ska utse en boutredningsman inför det arvskifte som ska göras.

Bodde i Luxemburg

Men detta är de fyra äldsta barnen emot. I ett brev till Stockholms tingsrätt begär de nu att rätten ska bortse från detta krav.

Enligt de fyra barnen hade Jan Stenbeck sin hemvist i Luxemburg när han dog och den egendom han ägde i Sverige var bara en obetydlig del av dödsboet. Dessutom har redan en boutredningsman utsetts i Luxemburg och då behöver inte ytterligare en utses, anser de. Boutredningsförfarandet i Luxemburg omfattar alla Jan Stenbecks tillgångar och boutredningen kommer att resultera i ett arvskifte.

"Tveksamt"

Advokat Per Gratte, juridiskt ombud för Stenbecks femårige son, tycker inte att boutredningen ska ske i Luxemburg.

- Det är tveksamt vilken insyn man skulle få i en boutredning i Luxemburg och vilka regler som skulle gälla, säger Gratte.

Oisín Cantwell