Ny miljökatastrof hotar spanska kusten

Ett flera kilometer brett oljebälte på väg mot land

NYHETER

COCUBION

Ett jättelikt oljebälte från det havererade tankfartyget Prestige närmade sig på lördagen den spanska kusten vars stränder, djurliv och fiskerinäring redan för två veckor sedan utsattes för allvarlig nedsmutsning.

Oljebältet bildades när Prestige bröts itu och gick till botten 25 mil från kusten i förra veckan. Oljan var på lördagen bara tolv kilometer från Kap Finisterre. Med den kraftiga västvind som rådde befarades oljebältet nå land inom loppet av några timmar ifall det inte blev någon påtaglig vind- eller strömkantring.

- Oljebältet är nära. Som det ser ut nu kommer det utan tvivel att nå fram till kusten, sade Enrique Lopez Veiga, högsta ansvarig i Galiciens regering för fiskerinäringen.

- Allting är emot oss. Vinden har vänt emot oss, havet har vänt sig emot oss, sade han.

Värre än förra gången

Det hotande oljebältet tros bestå av 11 000 ton tung olja vilket är betydligt mer än vad som drabbade den galiciska kusten för två veckor sedan. Då smutsades ändå en kuststräcka på 50 mil ner och fiskeförbud infördes längs 40 mil vilket ställde tusentals fiskare utan jobb.

Det nya oljehotet ser ut att drabba stränder som just sanerats efter förra oljekatastrofen. Men de värsta farhågorna gäller fisket. Om det vill sig illa kan det nya oljebältet drabba de rika skaldjursodlingarna längre söderut som förra gången klarade sig undan.

I en intervju publicerad på lördagen säger EU-kommissionären Loyola de Palacio att oljetankern Prestige borde ha förbjudits att gå i sjöfart för länge sedan.

Borde ha stoppats

- Havet tillhör alla européer och det är hög tid att vi alla vidtar de åtgärder som togs efter Erika.

- Om de europeiska staterna hade följt mina första förslag skulle Prestige ha försvunnit från europeiska vatten den 1 september 2002, sade hon i intervjun i franska Le Figaro.

Erika-haveriet ägde rum i december 1999. Det orsakade mycket svår oljenedsmutsning längs Frankrikes Atlantkust.

De Palacio var upprörd över den miljöförstöring som den sjunkna, enkelskroviga 70-talstankern Prestige orsakat.

- Gränser är ibland löjliga på land så man kan ju föreställa sig hur det är på havet. Oljefläcken väntar inte tills de europeiska staterna enas om vems ansvarsområde den faller under: den smutsar ner alla. Därför borde alla europeiska länder ta itu med problemet.

Hon sade att olyckan med Prestige kunde ha undvikits om det hade gjorts mera grundliga kontroller av åldrande tankfartyg i hamnarna.

Redan nästa vecka ämnar Loyola de Palacio föreslå en samordnad aktion av EU för att förbjuda transport till havs inom unionen av farliga eller starkt miljöförstörande ämnen i båtar med enkelt skrov.

I förbudet skulle ingå tung brännolja - den last som Prestige hade när hon bröts itu i hårt väder utanför Spaniens nordvästkust den 19 november.

TT-Reuters