Ökad beredskap mot bioterrorism

Socialstyrelsen anställer egen expert

NYHETER

Beredskapen höjs för ett biologiskt krig – även i Sverige.

Nu söker Socialstyrelsens smittskyddsenhet en expert som ska jobba med frågor om bioterrorism.

Rädslan för en biologisk terrorattack från Irak växer. Och svenska Socialstyrelsen utökar sin smittskyddsenhet med en expert på biologiska vapen

- Den som använder biologiska vapen begår enligt mig ett brott mot mänskligheten. Nu när USA och Storbritannien höjer tonläget måste vi ta hänsyn till det och anpassa oss, säger Peet Tüll, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Arbetet redan igång

Han säger att arbetet mot bioterrorism redan är igång, men att det är tidskrävande och en förstärkning därför nödvändig.

- För min del skulle den här personen gärna ha börjat redan i går, säger Peet Tüll.

Efter terrorattacken mot USA den 11 september spreds antrax-smitta (mjältbrand) via brev i landet. I dag anses smittkoppor vara det största hotet, åtminstone enligt USA:s regering som förbereder för massvaccinering mot smittkoppor. En halv miljon amerikaner inom sjukvård och räddningstjänst ska få vaccinet.

”Ingen hotbild mot Sverige”

- Det förekommer inte någon uttalad hotbild mot den svenska befolkningen. Det vi förbereder oss för är hur vi ska agera om en person som befunnit sig i ett riskområde kommer hit, säger Peet Tüll.

Socialstyrelsen samarbetar redan i dag med polis, militär och räddningsverk för att stå beredda mot eventuella attacker. På universitetssjukhuset i Linköping finns en specialavdelning som kan ta emot personer som smittats och behöver hållas totalisolerade.

fakta/ biologiska vapen

Biologiska vapen består av mikroorganismer som orsakar skada eller död hos människor, djur och växter. De mikroorganismer man oftast diskuterar är bakterier eller virus.

Enligt Anders Norqvist, forskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, kännetecknas vapnen av att de ofta leder till döden, kan vara väldigt smittsamma och att vissa (till exempel mjältbrandsbakterien) kan överleva länge i ”vilande” form.

Frida Johansson