Färre trafikoffer under 2002

Bästa hösten och vintern på 50 år

NYHETER

En svart trafiksommar följdes av en höst och vinter med färre dödsoffer än på 50 år. Totalt beräknas 535 människor ha omkommit i trafiken under 2002, vilket är ett tjugotal färre än året innan.

- Mycket glädjande, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Under sommaren dödades 185 människor i den svenska trafiken. Jämfört med drygt 150 under samma månader de senaste åren var det oroande siffror som fick Vägverket att skriva upp sin årsprognos till runt 600. Ofta fanns alkohol och hög fart med i bilden.

- Personligen tror jag att det vackra vädret kan ha bidragit till ett beteende som inte var ansvarsfullt. Man tar ut svängarna lite mer som individ, helt enkelt, säger Ingemar Skogö till TT.

Sådana olyckor går inte att bygga bort på teknisk väg, anser Skogö. I stället handlar det om arbete för att förändra människors attityder till trafikens faror - ett arbete som Vägverkets generaldirektör talar sig varm för. Även om det kan vara svårt att nå dem som skulle behöva det mest.

Kampanjer

- Det finns säkert de som är mer eller mindre immuna, men når man det stora flertalet så får man stora effekter ändå, säger Ingemar Skogö.

Han framhåller höstens kampanj för säkerhetsbälten. Samtidigt fördubblades bötesbeloppet för den som struntar i bältet. Ingemar Skogö vill inte hävda att kampanjen är den enda orsaken, men bältesanvändningen har ökat med någon procent under året.

- Det räcker för att förklara något tiotal färre dödsfall.

Han är inte främmande för att använda lagstiftning för att förändra fler trafikbeteenden. Ett exempel är tvång på cykelhjälm.

- Användandet har legat och stampat kring 16-18 procent i många år nu. Vi skulle behöva komma upp i 90 procent, säger han.

Minskning bland gående

Samtidigt står dödstalen bland cyklister och gångtrafikanter för en stor del av 2002 års minskning jämfört med de senaste åren. En bidragande orsak är kommunernas arbete med cykelbanor och övergångsställen, anser Ingemar Skogö. Men det finns mer att göra.

- I en ansträngd kommunal ekonomi prioriteras sådant ofta ned till förmån för mer akuta behov. Men vi är tacksamma för att det faktiskt görs en hel del.

Under våren drogs dödssiffrorna upp av flera mötesolyckor mellan tunga fordon och personbilar. Det satte sökarljuset på Vägverkets satsning på att bygga mitträcken för att skilja körfälten åt. Runt 80 mil väg i Sverige har hittills fått separerade körfält.

- Förra året byggde vi ut 30-35 mil med mitträcken och vi fortsätter ungefär i samma takt nu i år, säger Ingemar Skogö.

Små marginaler

Men efter sommaren vände den dystra trenden. Dödssiffrorna från september och framåt är de lägsta sedan 1950-talet, trots att trafiken i år ökat med nära fyra procent. 27 döda i december kan jämföras med runt 50 under ett genomsnittligt år.

Men marginalerna är små. En olycka i Värmland under julhelgen slutade med ett dödsoffer och elva skadade. Betydligt mörkare decembersiffror kunde ha varit ett faktum.

Anders Wennerstrand/TT