Barnen dör - i väntan på hjärta och lungor

NYHETER

2000 var ett svart år.

Sex barn dog i väntan på hjärta och lungor.

Mimmi var ett av dem.

Aldrig någonsin har dödligheten bland barn som köat för hjärta och lungor varit högre än då. Nio barn väntade. Bara tre överlevde.

– Det var sommaren när nästan alla barn dog, minns Ann-Christin Croon, koordinator på OFO i Mellansverige, Organisationen för organdonation.

Ett enda barn fick nya organ det året. Två barn fick vänta till året efter.

Fem till tio barn behöver varje år nytt hjärta, lungor eller båda organen. Tre barn har fått nytt hjärta i år. En pojke köar för ett hjärta. Tre barn väntar på lungor. Fler barn ska sättas upp på väntelistan snart.

Dödligheten bland barn som väntar på hjärta och lungor är hög, eftersom det är svårt att få dessa organ till barn.

Sedan 1989 har 58 barn fått hjärta, lungor eller hjärta och lungor i Sverige. Samtidigt har 37 barn dött i kön. Var tredje dör i väntan på ett hjärta.

Allra högst är dödligheten bland de barn som väntar på lungor eller både hjärta och lungor. Vartannat barn dör.

Läs också:

Mary Mårtensson