Taket i dansk arena rasade

Inga större ras i liknande hus i Sverige

NYHETER

STOCKHOLM

När två enorma takbalkar av limträ brast på fredagsmorgonen och den nya ''Siemens Arena'' i Ballerup utanför Köpenhamn fick ett 120 kvadratmeter stort hål i taket svann också drömmen om att hålla ett sexdagarslopp i bancykel där om ett par veckor.

Centralstationerna i Stockholm, Göteborg och Malmö är samtliga byggda med limträkonstruktioner liknande den som rasade i Köpenhamn på fredagsmorgonen.

Tack vare att olyckan inträffade tidigt på morgonen kom ingen människa till skada när en tredjedel av taket föll ner över åskådarplatserna och en liten del av själva arenan.

Det fanns bara två människor i byggnaden. Båda undkom oskadda.

I Sverige har ingen allvarligare olycka inträffat med hus byggda i samma material under senare år.

- De mindre allvarliga incidenter som hänt har berott på att konstruktören räknat fel, inte på själva limträt, säger Holger Gross vid Svenskt Limträ AB, som är limträindustrins branschorganisation.

Det var en tredjedel av taket på Danmarks nybyggda cykelstadion i Ballerup nära Köpenhamn som av okänd anledning kollapsade på fredagsmorgonen.

Med ett enormt brak rasade taket ner över de tomma åskådarplatserna. Två människor fanns i byggnaden men undkom oskadda.

Kontrollerad produkt

- Det som hänt i Danmark är mycket ovanligt. På 60-talet byggdes några hallar med armerat limträ från en fabrik i Skåne som inte visade sig hålla, men sådana lycksökare finns inte längre. Nu är limträ en både tillverkningskontrollerad och certifierad produkt, säger Holger Gross.

Ett ras i Sundsvallstrakten på 1980-talet berodde på extrem snöbelastning, men då inträffade flera takras även i hus byggda med andra konstruktioner.

Sedan dess har också kraven på takens bärighet skärpts.

Hoplimmade trälameller har använts i byggkonstruktioner i nära 100 år. Ett av de tidigaste exemplen är Stockholms centralstation från 1925.

Exempel på större byggnader som uppförts med limträkonstruktioner på senare år är Gardermoens flygplats utanför Oslo, Sibeliushallen i Lahtis och Linköpings universitet.

Starkt och lätt

Enligt branschorganisationen är fördelen med materialet att det är starkt och på samma gång lätt.

- Ändå bygger vi ganska lite i Sverige med limträ. I till exempel Tyskland är det vanligare. Där har man byggt mycket stora utställningshallar och aulor där många människor samlas. Det är just i sådana limträt kommer till sin rätt, säger Holger Gross.

Vad som orsakat takraset i Danmark vill han inte spekulera om.

- Nej, det kan jag inte alls bedöma. Men det kan ju vara någon som saboterat och sågat av balkarna. Sådant är man ju alltid rädd för, säger Holger Gross.

Superarenan i Ballerup byggdes 2001. Den har framför allt använts till cykeltävlingar, som VM i bancykel i september, men den har också använts till bland annat badminton, handboll och konserter.

TT