Kylan driver upp elpriset

Dagspriset fördubblat senaste veckan

NYHETER

Kölden och vattenbristen i kraftverkens magasin får elpriserna att raka i höjden.

Det spär på inflationen och sänker hushållens köpkraft.

Den senaste veckan har dagspriset på el på den nordiska elbörsen Nordpool fördubblats. Under fredagen steg priset till närmare en krona per kilowattimme. För helåret 2002 låg genomsnittspriset på 25 öre per kilowattimme.

Även om de flesta konsumenter har sina elpriser bundna på något vis får prisuppgången förstås genomslag på hushållen förr eller senare.

Konjunkturinstitutets (KI) generaldirektör Ingemar Hansson spår en uppgång i inflationen med 0,2-0,3 procentenheter i år på grund av det stigande elpriset. KI spådde i sin senaste prognos en inflation på 2,0 procent i år.

- Samtidigt blir den reala disponibla inkomsten motsvarande lägre, säger han till TT.

Men han betonar att effekten sannolikt blir kortvarig. Någon räntehöjning från Riksbanken är därför inte att vänta eftersom den ska se på inflationsutvecklingen på två års sikt.

Dubbel effekt

Robert Bergqvist, analyschef på finanskoncernen SEB, målar dock upp ett mer hotfullt scenario. Han spår att inflationstakten - åtminstone tillfälligtvis - stiger till 3,2 procent i februari som en direkt följd av de höga elpriserna. Det är över Riksbankens övre intervall för inflationsmålet och ungefär en procentenhet högre än vad inflationen ligger på i dag.

Visserligen kommer elpriset att gå ner. Men om inflationsförväntningarna biter sig fast på den högre nivån när och om löntagarna och företagen vill kompensera sig kan Riksbanken bli tvungen att höja räntan, enligt Robert Bergqvist.

- Då kan räntorna stiga, men vi är definitivt inte där än, säger han.

Därmed kan de höjda elpriserna via höjda lånekostnader få dubbel effekt för villaägarna.

Men även om elpriserna är höga, något som reflekterar den stora efterfrågan har elkonsumtionen i Sverige fortfarande en bit kvar till rekordet. Den 5 februari 2001 uppmättes den hittills högsta konsumtionen på 27 000 megawattimmar per timme. Dagsnoteringen under fredagseftermiddagen väntas nå 25 300 för att sedan sjunka under helgen.

Extraaggregat

Enligt Svenska Kraftnäts informationschef Mårten Norgren finns reserver att tillgå som totalt ska klara runt 29 000 megawattimmar per timme.

Någon akut brist på el är det alltså inte än, enligt Norgren:

- Vi har bättre förutsättningar att klara en effekttopp i vinter jämfört med förra vintern, säger han.

Flera extraaggregat har startats, bland annat i Karlshamn. Och under lördagen kör kärnkraftsverket Oskarshamn 1 i gång efter att ha stått stilla en längre tid.

Det riktiga testet kommer på tisdag i nästa vecka då industrin kör i gång på allvar efter helgerna:

- Vi kan gå ut och vädja om återhållsamhet hos vissa industrier, säger Mårten Norgren.

Den höga konsumtionen har också medfört en hög import av el, bland annat från Polen. Nettoimporten av el till Sverige låg på fredagsförmiddagen runt 3 500 megawattimmar, enligt Norgren. Rekordet sattes i december 2001 med 4 250 megawattimmar.

Mejla vår reporter

Olle Lindström/TT