Exporten till Sverige pressar danska elnätet

”Vi ligger mycket nära den övre gränsen”

NYHETER

KÖPENHAMN

Den rekordstora elexporten till Sverige och Norge innebär ett hårt tryck på den danska strömförsörjningen.

- Det är helt exceptionella förhållanden för tillfället och vi ligger mycket nära den övre gränsen för vad vi kan exportera. Vi ska ju också tillgodose våra danska kunder, säger Kaare Sandholdt, informationschef för Elkraft till den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Elkraft ansvarar för ledningsnätet och försörjningssäkerheten i östra Danmark och även för en kabel som förser Sverige med dansk elkraft. Enligt Sandholdt levereras nu den vägen varje timme elkraft motsvarande 200 villors årsförbrukning.

Låg vattennivå

De låga vattennivåerna i de norrländska och norska vattenmagasinen har tillsammans med det bistra vinterklimatet skapat en efterfrågan som fått priset på den fossilproducerade danska elen att stiga kraftigt. Marianne Grydgaard, kommunikationschef hos elproducenten Energi E2, bekräftar att företaget har goda tider för ögonblicket, även om en del av strömmen säljs till priser som gjorts upp på förhand.

- Vi har producerat väsentligt mer än vi brukar. I december producerade vi 77 procent mer ström än i december förra året och i november var produktionen 43 procent högre än samma månad i fjol, säger hon.

Också elproducenter väster om Stora Bält säljer i viss utsträckning ström till Sverige, som även importerar från Tyskland och Polen. Den stora importen fick på lördagen moderaternas energipolitiske talesman Mikael Odenberg att i Sydsvenska Dagbladet kritisera att strömmen från den avstängda reaktorn i Barsebäck måste ersättas med ''smutsig'' dansk kolkraft.

Miljöbelastning

- Man måste skyffla in tre ton stenkol per minut i ett kolkraftverk för att ersätta elen från en kärnkraftsreaktor. Det är klart att importen från de danska kolkraftverken innebär en miljöbelastning för Sydsverige, säger han.

I likhet med sin partiledare Bo Lundgren kräver Odenberg inte bara att planerna på att stoppa Barsebäck 2 läggs på is, utan också att Barsebäck 1 ska kunna återstartas.

- Om inte Barsebäck 1 stängts på politiska grunder hade vi haft ett bättre försörjningsläge och ett lägre elpris, säger Odenberg till Sydsvenskan.

TT-Ritzau

ARTIKELN HANDLAR OM