”40 procent av USA:s nunnor offer för sexövergrepp”

Ny studie: präster och andra nunnor bakom stor del av fallen

NYHETER

WASHINGTON

Fyrtio procent av amerikanska nunnor har utsatts för sexuella övergrepp, ofta av präster eller andra nunnor. Det hävdas i en studie som redovisas på söndagen i tidningen St Louis Post-Dispatch.

Rapporten publiceras vid en tid då den katolska kyrkan i USA just har skakats av en annan sexskandal: avslöjanden om prästers ostraffade övergrepp mot barn.

Undersökningen har gjorts vid universitetet i St Louis och har delvis finansierats av katolska nunneordnar, skriver tidningen.

Ett 15-sidigt frågeformulär har besvarats av 1 164 nunnor från 123 ordnar i hela USA. Studien blev klar redan 1996. Men enligt tidningen har den hållits hemlig tills nu eftersom en del katoliker i ledande ställning varit oroliga för vilka reaktioner den skulle orsaka.

Ilska och skam

Av enkäten har forskarna dragit slutsatsen att omkring 34 000 nunnor i USA har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp.

Många av dem som svarade sade att de kände ilska, skam, ångest och sorg efteråt. Några sade att de övervägt eller försökt begå självmord.

- Dessa kvinnor har varit kyrkans stöttepelare i århundraden. Ändå har en betydande procent av dem blivit offer till följd av strukturen i just den institution åt vilken de har helgat sina liv, sade John Chibnall, en av studiens författare.

En annan forskare, Ann Wolf, sade att kyrkan har ägnat problemet alldeles för liten uppmärksamhet.

- Biskoparna tycks bara intressera sig för övergrepp mot barn, sade hon till St Louis Post-Dispatch.

- Man våldför sig på katolska systrar i församlingarna, på arbetet, vid religiös rådgivning.

Utnyttjade som barn

Nästan var femte av de tillfrågade sade att de blivit sexuellt utnyttjade som barn. De flesta utsattes för en manlig familjemedlem men nio procent sade att de råkat ut för en präst, nunna eller annan medlem av kyrkan.

Enligt rapportens författare har ingen studie av detta slag någonsin gjorts tidigare.

De befarar att omfattningen av övergreppen kan vara mycket större än vad som framgår av de enkäter som besvarats.

- Rädslan och smärtan i samband med själva avslöjandet kan vara tillräcklig för att en del systrar ska avstå från att svara.

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM