Rucola kan ge cancer

Innehåller nitrat som kan ge cancer

NYHETER

Rucola-sallad kan vara cancerframkallande.

Tyska forskare har hittat höga halter nitrat i salladen.

Rucolan är en populär sallad.

Den nötsmakande rucola-salladen har blivit jättepopulär och ingår numera i vart och vartannat recept, både i tv-rutan och i alla nya kokböcker. Men - liksom spenat och vanlig huvudsallad - innehåller rucolan jämfört med andra grönsaker en högre halt nitrat.

Nitrat kan i kroppen omvandlas till bland annat cancerframkallande nitrosaminer, som även kan hämma syretransporten i blodet.

På Kemisk- och veterinärundersökningskontoret i Stuttgart i Tyskland konstaterade man nyligen att ett kilo rucola innehöll hela 13 gram nitrat - mer än tre gånger över den tillåtna högsta gränsen för nitrat i vanlig sallad.

I Sverige kontrollerar Livsmedelsverket varje år nitratinnehållet i vissa grönsaker, som spenat och huvudsallad - dock ej rucola, som det inte finns något specificerat gränsvärde för.

- Därför kontrollerar vi inte rucolan, säger Anders Jansson, byråinspektör på Livsmedelsverket.

Någon anledning att slå på stora larmtrumman tror han heller inte finns.

- Nej, vi har ett gemensamt larmsystem via EU.

Kerstin Nilsson, Asbjørn Svarstad