”Elbolagen agerar som monopolister”

Växande kritik mot de tre dominerande kraftbolagen

NYHETER

Nu växer misstron och kritiken mot de tre stora bolag som i praktiken kontrollerar vår energimarknad.

Elpriset har höjts med 50 procent, elräkningarna är oläsliga, efterdebiteringar på flera tiotals tusen kronor chockerar vanliga konsumenter, det tar många månader att byta bolag.

De tre stora kraftbolagen Sydkraft, Vattenfall och Fortum, dit numera Hem El och Birka Energi hör, kontrollerar i praktiken elmarknaden. De äger den absolut största delen av elnäten och strömmen de säljer genom diverse bolag i sina egna koncerner.

- De agerar som monopolister, säger Jan Bertoft, expert på konsumentfrågor.

- Marknaden avreglerades men det har inte fungerat som det skulle. Resultatet är att många experter uttrycker starka misstankar om att de tre bolagen tar ut mycket högre priser nu än de kunnat om konkurrensen fungerat.

Konkurrensverket har fäst uppmärksamhet på kraftbolagen men inte hittat någonting som antyder att de bryter mot lagen.

- Skulle vi finna minsta indikation ett samarbete som inte är korrekt och följer lagen så skulle vi ingripa, säger Gunnel Schön, avdelningschef på verket.

Härom året hade vi stora översvämningar i Sverige. Ändå höjdes elpriserna vintern efter med hänvisning till att vatten- magasinen var tomma. Nu höjs priserna med hänvisning till att året varit för torrt.

Vad ska man tro?

- Konsumenterna är tyvärr i underläge. Och både som konsument och tjänsteman kan man ju undra hur länge det går att skylla på vädret.

Gunnel Schön har förståelse för irritationen över kraftbolagen.

- Det är upprörande men vi kan inte ta till maktmedel som vi inte har rätt till.

El-eländet

Tidigare artiklar om elpriserna.

Simone Söderhjelm